Enciclopedia On-line a Filozofiei Românești

De la Romanian Philosophy Portal
Salt la: navigare, căutare
English


ARGUMENT

Acest proiect îşi propune să prezinte publicului lista completă a autorilor români de filozofie cu operă deja încheiată, într-o serie de articole concise privitoare la profilul lor intelectual. O altă secţiune a acestui portal, dedicată filozofilor şi cercetătorilor contemporani, va fi dezvoltată în continuare, constituind astfel un Who's who in the Romanian Philosophy.

Peste 100 de cercetători din ţară şi străinătate participă la acest proiect colectiv, unii elaborând şi verificând cele aproximativ 350 de articole incluse în această Enciclopedie, alţii traducându-le în limba engleză şi introducând textele în modulul informatic Wikipedia.

Această Enciclopedie include, întâi de toate, articole privitoare la autori care au produs o operă filozofică originală şi care au avut contribuţii semnificative la nivel internaţional. Totodată, includem şi articole referitoare la autori ce au o importanţă determinantă pentru istoria filozofiei româneşti. În sfârşit, includem de asemenea şi articole dedicate unor exegeţi şi cercetători care au produs lucrări semnificative pentru diversele subdomenii filozofice.

Structura fiecărui articol va cuprinde o scurtă prezentare a vieţii autorului prezentat, o scurtă descriere a principalelor lucrări, precum şi bibliografia primară şi secundară. Vom include şi o secţiune de further reading pentru cei interesaţi să exploreze în detaliu opera prezentată aici într-un mod sintetic.

DESPRE LOGO-UL NOSTRU

Carul cu cei doi cai prezentaţi în logo-ul nostru este o trimitere la metafora platonică a atelajului înaripat din 'Phaidros' (246a-d). Calul negru reprezentat aici trimite la dificultăţile istorice ale culturii române, în special la deceniile tenebroase ale comunismului, în care filozofia a fost una dintre cele mai opresate discipline academice, fiind redusă de cele mai multe ori la propagandă ideologică. Pe de altă parte, imaginea calului alb vrea să simbolizeze eforturile autentice de a produce reflecţie filozofică veritabilă, chiar şi în vremuri lipsite de libertate.


Echipa de coordonare

Coordonator general

Coordonatori ştiinţifici

 • George Bondor (Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi)
 • Mona Mamulea (Institutul de Filosofie „Constantin Rădulescu Motru”)

Asistent managerial

Asistent tehnic

 • Paul Balogh (Universitatea din Bucureşti, Societatea Română de Fenomenologie)


Bordul ştiinţific


Proiect iniţiat de Societatea Romana de Fenomenologie şi
finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional.


Parteneri
 • Facultatea de Filozofie, Universitatea din Bucureşti [1]
 • Facultatea de Filozofie, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca [2]
 • Facultatea de Filozofie, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi [3]
 • Facultatea de Filozofie, Universitatea de Vest, Timişoara [4]
 • Institutul de filozofie şi psihologie „Constantin Rădulescu Motru”, Academia Română [5]
 • Centrul de studii fenomenologice, Universitatea din Bucureşti.
 • Centrul „Fundamentele modernităţii europene”, Universitatea din Bucureşti.
 • Centrul de studii antice şi medievale, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.