PN II-RU 24 / 2010

De la Romanian Philosophy Portal
Salt la: navigare, căutare

Trupul medial. O abordare interdisciplinara a fenomenelor corporale.

Proiect finanțat de Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare (UEFISCSU).

Proiect nr.: PN-II-RU-TE-2010-156

Director proiect: Dr. Cristian Ciocan


English version


PREZENTARE GENERALA

Proiectul de faţă îşi propune o explorare interdisciplinară concretă, ghidată de reflecţia filozofică fundamentală, a unui fenomen decisiv al lumii de astăzi: experienţa corporalităţii umane şi modificarea ei în epoca postmodernă. Pentru realizarea acestui obiectiv, nu este suficientă aplicarea unor cadre conceptuale tradiţionale, nici adoptarea conjuncturală a unor grile de lectură excesiv specializate. Ne propunem, dimpotrivă, deschiderea unei reflecţii originare asupra corporalităţii într-o relaţie nemijlocită cu problematicile concrete ale dezbaterilor contemporane privind responsabilitatea etică şi răspunderea legală a individului, progresul şi limitele cunoaşterii tehnico-ştiinţifice, dilemele teologico-metafizice ale societăţii, multiculturalismul şi diversitatea religioasă, problematica familiei, mediatizarea erosului, normele estetice ale spaţiului public sau procesul de îmbătrânire a societăţii. Un astfel de proiect va demonstra totodată relevanţa publică a cercetării din domeniul ştiinţelor umane, în general, şi a reflecţiei filozofice, în particular. Vom arăta în ce fel date istorice şi sociale foarte recente despre condiţia umană pot impulsiona cercetarea academică în direcţia unor noi interpretări.

Corpul uman nu a fost, poate, niciodată atât de mult în centrul atenţiei publice ca în ultimele decenii. Experienţe liminale în secolul XX – de la mutilările fără egal produse de cele două conflagraţii mondiale şi tortura extremă în regimuri politice totalitare până la suferinţa declanşată de virusul HIV sau globalizarea reţelelor de trafic cu carne vie – ne arată că omul nu poate fi înţeles în absenţa unei reflecţii profunde asupra fenomenului corporalităţii. Este de la sine înţeles faptul că acelor discipline care poartă numele de Geisteswissenschaften le revine sarcina de a cerceta lumea spiritului, deci dimensiunea non-corporală a existenţei umane: ideile, valorile, credinţele şi tot ansamblul de fenomene care cu greu se lasă explicate pornind exclusiv de la corporalitate.

Cu toate acestea, punctul de plecare al proiectului de faţă nu îl reprezintă o falsă polemică dintre „trup” şi „spirit”, dintre „natură” şi „cultură”. Cercetarea nu se va întreba în primă instanţă cum putem contracara obsesia faţă de corporalitate printr-o reabilitare a dimensiunilor non-corporale, „abstracte” şi „obiective”, ale realităţii. Vom porni mai degrabă de la o interogaţie asupra corporalităţii înseşi. Abia atunci când această întrebare va putea primi o formulare limpede şi un răspuns concret, vom putea ridica în mod serios problema dacă trupul uman, aşa cum apare el astăzi îndeosebi în spaţiul public, este surprins în semnificaţia lui esenţială, sau dacă el este mai degrabă distorsionat. Necesitatea şi urgenţa unei reflecţii filozofice fundamentale, de natură ontologică şi etică, asupra fenomenului corporalităţii rezultă astfel din două împrejurări. Întâi de toate, succesiunea rapidă de descoperiri ştiinţifice şi tehnice din epoca noastră face să apară interogaţii şi probleme cu caracter teoretic şi practic ce nu pot fi soluţionate la nivelul procesului de cercetare care le-a produs. Mai precis, este vorba despre necesitatea redefinirii raportului dintre implicaţiile teoretice ale cercetării actuale, pe de o parte, şi înţelegerea de sine a omului şi a universului său de valori pe de altă parte. În ceea ce priveşte aspectul practic, în raport cu acest progres ştiinţific, este necesară o retrasare atentă a limitelor dintre ceea ce putem şi ceea ce ne este îngăduit să facem, a graniţelor dintre capacităţile productive ale cunoaşterii tehnice şi legitimitatea etică a împlinirii lor. Cea de a doua împrejurare care face necesară abordarea filozofică a corporalităţii este legată de stadiul cercetării filozofice înseşi. Pornind de la rezultatele incipiente obţinute îndeosebi de cercetarea fenomenologică, filozofia trebuie sa facă un pas decisiv în direcţia depăşirii unor scheme conceptuale sterile şi a asumării decisive a problemei corporalităţii ca o temă ce merită să intre în câmpul ei de preocupări constante.


REZULTATE PARTIALE (2010, 1 august - decembrie)

  • organizarea unei conferinte internationale
  • 2 participari la conferinte internationale
  • 3 participari la conferinte nationale
  • publicarea unui articol cotat ISI