A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V Z

(1903, Iaşi – 1983, Iaşi)


articol de Crăiţa Florescu

Logician. După studiile universitare urmate la Iaşi, a susţinut doctoratul în matematică (1948). Ulterior, a fost profesor de liceu şi cercetător la Centrul de logică al Academiei. A ţinut cursuri de logică matematică la Universitatea din Bucureşti, la catedra lui Grigore Moisil. A fost membru al Asociaţiei de Logică Simbolică din California, S.U.A., şi al Centrului de Logică al Academiei Române, în ale cărui publicaţii (Acta Logica, Revue roumaine des sciences sociales – série philosophie et logique) i-au apărut numeroase articole.

Cercetările lui E.M. se plasează în descendenţa concepţiei generale a şcolii logice poloneze (Łukasiewicz). S-a ocupat cu axiomatizarea sistemelor şi subsistemelor calculului propoziţional bivalent (alături de problemele metasistemice aferente), cu accent pe strategiile de clasificare a formulelor propoziţionale din diversele sisteme în tautologii / formule sintetice. Primul sistem formal studiat a fost cel de echivalenţă, urmând ca functorul respectiv să stea la baza dezvoltării majorităţii sistemelor studiate ulterior (de echivalenţă şi negaţie, echivalenţă şi reciprocitate, echivalenţă, negaţie şi reciprocitate etc.). A introdus strategii proprii în rezolvarea problemei completitudinii şi non-contradicţiei oricăror sisteme propoziţionale bivalente, axate în special pe studiul formelor normale şi pe teorema Leśniewski-Mihăilescu. Prin aceasta, a ajuns şi la o rezolvare a problemei deciziei „diferită total de celelalte metode date până acum” (Sisteme logice şi forme normale în calculul propoziţional bivalent). A introdus conceptul de ordin de necompletitudine al sistemelor formale (în „Forme libere şi ordin de necompletare în calculul propoziţional bivalent“, 1968).

BIBLIOGRAFIE PRINCIPALĂ

CĂRŢI DE AUTOR

 • Sisteme logice şi forme normale în calculul propoziţional bivalent, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1966, 378 p.
 • Logica matematică. Elemente de calcul cu propoziţii şi predicate, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1969, 334 p.

ARTICOLE ÎN PUBLICAŢII ŞTIINŢIFICE

 • „Recherches sur un sous-système du calcul des propositions”, Annales Scientifiques de l’Université de Jassy, I partie (Mathématiques, Physique, Chimie), tom 23, fasc. 1, 1937, pp. 106-124.
 • „Recherches sur la négation et l’équivalence dans le calcul des propositions”, Annales Scientifiques de l’Université de Jassy, tom 23, fasc. 2, 1937, pp. 369-408.
 • „Sur le principe de contradiction”, Comptes rendus des Séances de l’Académie des Sciences de Roumanie, tom 2, 1938, pp. 129-131.
 • „Sur le calcul des propositions”, Comptes rendus des Séances de l’Académie des Sciences de Roumanie, tom 2, 1938, pp. 241-244.
 • „Sur certains sous-systèmes de la logique positive classique” (presenté par Gr. Moisil), Comptes rendus des Séances de l’Académie des Sciences de Roumanie, tom 2, nr. 2, 1938, pp. 119-120.
 • „Recherches sur les formes normales par rapport à l’équivalence et la disjonction”, Annales Scientifiques de l’Université de Jassy, tom 24, fasc. 1, 1938, pp. 1-80.
 • „Recherches sur l’équivalence et la réciprocité”, Annales Scientifiques de l’Université de Jassy, I partie (Mathématiques, Physique, Chimie), tom 24, fasc. 1, 1938, pp. 116-153.
 • „Asupra modelului lui J. Łukasiewicz”, Anuarul Şcolii Normale «Vasile Lupu», Iaşi, 1938, pp. 108-112.
 • „Sistemul de reciprocitate şi negaţie”, în Anuarul Şcolii Normale «Vasile Lupu», Iaşi, 1939, pp. 97-112.
 • „Recherches sur l’équivalence, la négation et la réciprocité dans le calcul des propositions”, Mathematica, vol. 15, Cluj, 1939, pp. 81-118.
 • „Cercetări asupra subsistemelor calculului cu propoziţii”, Studii şi cercetări matematice, Filiala Iaşi a Academiei Române, vol. 2, 1950, pp. 1-43.
 • „Forme normale în calculul cu propoziţii bivalente”, Buletinul Ştiinţific al Academiei Române, secţiunea de Ştiinţe matematice şi fizice, tom 8, 1956, pp. 297-327.
 • „Forme normale în mulţimea S(C)”, Buletinul Ştiinţific al Academiei Române, secţiunea de Ştiinţe matematice şi fizice, tom 8, 1956, pp. 330-361.
 • „Forme normale în mulţimea S(D)”, Analele Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 1956, pp. 15-28.
 • „Recherches sur quelques systèmes du calcul des propositions“, Acta logica, an 1, 1958, pp. 173-185.
 • „Sur quelques théorèmes de la logique clasique“, în Revue de mathématiques pures et appliquées, tom 4, 1959, pp. 233-248.
 • „Formele normale ale functorilor logicii clasice”, Studii şi cercetări matematice, tom 10, 1959, pp. 117-144.
 • „Les formes normales dans le calcul bivalent des propositions“, Acta logica, an 2, 1959, pp. 201-227.
 • „Sur quelques théorèmes dans le calcul des propositions bivalentes“, Acta logica, an 3, 1960, pp. 105-115.
 • „Sur la méthode de J. Łukasiewicz“, Acta logica, an 4, 1961, pp. 115-122.
 • „Sur les propriétés de l’implication par rapport à l’équivalence et la disjonction“, Acta logica, an 5, 1962, pp. 119-134.
 • „Sistemul de echivalenţă, conjuncţie şi reciprocitate”, Studii şi cercetări matematice, an 13, nr. 3, 1962, pp. 445-458.
 • „Proprietăţile diferenţei logice faţă de reciprocitate şi disjuncţie”, Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”, seria Matematică-fizică, an 7, fasc. 1, Cluj, 1962, pp. 9-18.
 • „Generalisation of some normal forms“, Revue de mathématiques pures et appliquées, tom 8, 1963, pp. 101-115.
 • „Cercetări asupra echivalenţei, reciprocităţii şi conjuncţiei”, Studii şi cercetări matematice, tom 5, 1964.
 • „Sur les formes normales par rapport à l’équivalence, la réciprocité et la conjonction“, Acta logica, an 7-8, 1964-1965, pp. 147-150.
 • „Sur quelques propriétés de la conjonction et de la réciprocité“, Acta logica, an 7-8, 1964-1965, pp. 178-187.
 • „Proprieties of the Nicod functor in connection with equivalence and disjunction“, Acta logica, an 7-8, 1964-1965, pp. 205-208.
 • „Proprieties of the Sheffer functor in connection with reciprocity and conjunction“, Acta logica, an 7-8, 1964-1965, pp. 209-221.
 • „Le problème de la décision dans la logique classique“, Revue roumaine des sciences sociales, série de Philosophie et logique, tom 9, nr. 1-2, 1965, pp. 51-68.
 • „L’étude des formes libres pour l’équivalence, négation et réciprocité“, Revue roumaine des sciences sociales, série de Philosophie et logique, tom 9, nr. 3, 1965, pp. 169-178.
 • „The properties of the converse implication in respect to the equivalence and disjunction“, Acta logica, anul 9, 1966, pp. 165-186.
 • „Le système d’équivalence, conjonction et implication converse“, Revue roumaine des sciences sociales, série de Philosophie et logique, tom 10, nr. 2, 1966, pp. 107-124.
 • „L’étude de la difference converse“, Revue roumaine des sciences sociales, série de Philosophie et logique, tom 10, nr. 3, 1966, pp. 259-282.
 • „Decision problem in the classical logic”, Notre Dame Journal of Formal Logic, vol. 8, nr. 3, 1967, pp. 239-253.
 • „Forme libere şi ordin de necompletare în calculul propoziţional bivalent“, Probleme de logică, vol. 1, 1968, pp. 259-284.
 • „Pe marginea unei lucrări de logică matematică“ (recenzie la Gheorghe Enescu, Logică şi adevăr, Bucureşti, Editura Politică, 1967), Revista de filosofie, tom 15, nr. 4, 1968, pp. 487-489.
 • „Formele normale ale functorului Nicod“, Probleme de logică, vol. 2, 1970, pp. 79-111.
 • „L’ordre d’incomplètitude pour le système d’équivalence la négation et la réciprocité“, Notre Dame Journal of Formal Logic, vol. 10, nr. 4, 1969, pp. 425-451.
 • „Les propriétés du foncteur Nicod par rapport à la réciprocité et conjonction (I)“, Notre Dame Journal of Formal Logic, vol. 14, nr. 4, 1973, pp. 527-535.
 • „Les propriétés du foncteur Nicod par rapport à le réciprocité et conjonction (II)“, Notre Dame Journal of Formal Logic, vol. 15, nr. 1, 1974, pp. 85-96.

LITERATURĂ SECUNDARĂ

CAPITOLE ÎN CĂRŢI DE AUTOR

 • Anton Dumitriu, Istoria logicii, vol. 4, Bucureşti, Editura Tehnică, 1998, pp. 159 („Logica matematică”, 52.2.2. „Dezvoltarea cercetărilor axiomatice”), 222 („Logica matematică”, 54.2.1. „Problema deciziei în calculul propoziţional”), 403-404 („Logica în România”, 62.3. „Eugen Mihăilescu”).
 • Alexandru Surdu, Contribuţii româneşti în domeniul logicii în secolul XX, Bucureşti, Editura Fundaţiei „România de Mâine”, 1999, pp. 12 (Introducere), 161 („Ordinul de necompletitudine în calculul propoziţional bivalent”), 217-218 („Sisteme de echivalenţă”).
 • Alonzo Church, Introduction to Mathematical Logic, vol. 1, Princeton, Princeton University Press, 1956, pp. 144 (chap. 2. „The Propositional Calculus”, 26. „Partial Systems of Propositional Calculus”), 160 (29. „Historical Notes”).

STUDII ÎN VOLUME COLECTIVE

 • Viorel Vizureanu, „Contribuţia lui Eugen Mihăilescu în calculul propoziţional bivalent”, în Alexandru Surdu, Dragoş Popescu (coord.), Istoria logicii româneşti, Bucureşti, Editura Tehnică, 2006, pp. 297-301.