A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V Z
Pa Pe Po

(4 august 1900, Costuleni, judeţul Lăpuşna; azi, Republica Moldova  – 21 februarie 1991, Iaşi)


Articol de Sergiu Sava

Psiholog cu preocupări filosofice. Îşi începe studiile universitare la Kiev, continuându-le apoi la Universitatea din Iaşi (1920-1924). Între 1925-1927 este bursier al statului român la Sorbona, unde studiază cu H. Delacroix, A. Lalande, P. Janet, H. Wallon, H. Piéron, iar în 1936 îşi susţine doctoratul la Iaşi cu o teză intitulată Limitele afectivităţii. Din 1943 este profesor de psihologie şi logică al Universităţii din Iaşi, iar în 1974 devine membru al Academiei române.

Activitatea principală a lui V.P. fiind psihologia, lucrările explicit filosofice ocupă o arie redusă în ansamblul operei sale. Pot fi amintite aici Logica, scrisă în colaborare cu Ion Didilescu; John Locke, text cuprins în Istoria filosofiei moderne; Despre paradoxe, studiu în care se încearcă întemeierea unei soluţionări a paradoxurilor prin distincţia între „planuri de înţeles”; de asemenea, unele texte din Metamorfozele lumii interioare, unde tratează în manieră eseistică despre artă, despre paradoxul cunoaşterii de sine, despre unitatea eului etc.

Dincolo de aceste lucrări, unele texte de psihologie comportă o dimensiune filosofică. Astfel, în Conştiinţă şi inconştient, prin tema cercetării, demersul se apropie pe alocuri, cum observă însuşi autorul, de metafizică sau epistemologie. De asemenea, trebuie amintit şi studiul Sinn und Bedeutung, unde este analizată din perspectivă psihologică o cunoscută temă logico-semiotică, cea a sensului şi semnificaţiei, temă pe care V.P. o reia şi în alte scrieri.

Sunt relevante din perspectivă filosofică şi lucrările metateoretice privitoare la psihologie – în primul rând Drama psihologiei, centrală fiind aici problema constituirii psihologiei ca ştiinţă, cea a domeniului ei, a metodologiei şi a legilor sale. Acestei cărţi i se alătură alte texte cu caracter metateoretic, precum La détérmination du fait psychique sau Psihologia – ştiinţă periculoasă.

BIBLIOGRAFIE PRIMARĂ

CĂRŢI DE AUTOR

 • Psihologia personalităţii, Iaşi, Tipografia Alexandru Ţerek, 1939;
 • Conştiinţă şi inconştient: interpretări şi precizări, Bucureşti, Societatea Română de Cercetări Psihologice, 1942;
 • Logica (în colaborare cu Ion Didilescu), Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1965;
 • Drama psihologiei. Eseu asupra dezvoltării psihologiei ca ştiinţă, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1965;
 • Culmi şi abisuri ale personalităţii, Bucureşti, Editura Enciclopedică Română, 1974;
 • Cunoaşterea de sine şi cunoaşterea personalităţii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1982;
 • Metamorfozele lumii interioare, Iaşi, Editura Junimea, 1987;

STUDII ÎN VOLUME COLECTIVE

 • „John Locke”, Istoria filosofiei moderne, Bucureşti, Societatea Română de Filosofie, 1937 (şi extras).

ARTICOLE ÎN PUBLICAŢII ŞTIINŢIFICE

 • „Sinn und Bedeutung”, Revue Roumaine des Sciences Sociales, série de Psychologie, tom. 13, nr. 1, 1969, pp. 55-61;
 • „La détérmination du fait psychique”, Revue Roumaine des Sciences Sociales, série de Psychologie, tom. 16, nr. 2, 1972, pp. 93-61.

ARTICOLE ÎN REVISTE DE CULTURĂ

 • „Adevăr şi eroare”, Cuget Moldovenesc, nr. 5-7, 1943, pp. 25-53 (şi extras Iaşi, Editura Gheorghiu, 1943);
 • „Despre paradoxe”, Ethos, I, nr. 4, pp. 387-400 (şi extras Tipografia Sabin Solomon, Alba Iulia, 1944);
 • „Ce este psihologia?”, Ethos, III, nr. 3-4, 1946, pp. 173-220;  IV, nr. 1-2, 1947, pp. 26-66;
 • „Filosofia psihologiei”, Dialog, nr. 57, 1977, p. 9.

VOLUME EDITATE

 • Dan Bădărău, Scrieri alese, 3 vol., sub red. Vasile Pavelcu, Bucureşti, Editura Academiei, 1979-1986;
 • Dan Bădărău, Din istoria filozofiei universale: studii introductive, prefaţă de Vasile Pavelcu, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1983.

LITERATURĂ SECUNDARĂ

STUDII ÎN VOLUME COLECTIVE

 •  Personalitate şi activitate socială: Volum omagial dedicat acad. Vasile Pavelcu la a 80-a aniversare, Iaşi, Editura Universităţii “Al. I. Cuza”, 1981.

ARTICOLE ÎN PUBLICAŢII ŞTIINŢIFICE

 • Ioan Holban, „Academicianul Vasile Pavelcu: omul şi opera”, Psihologia, nr. 1, 1993, pp. 15-17;
 • Adrian Neculau, „In memoriam: Vasile Pavelcu”, Revue roumaine de psychologie, nr. 1, 1992, pp. 87-89;
 • Adrian Neculau , „Vasile Pavelcu (1900-1991)” , Revista de psihologie, nr. 1, 1992, pp. 107-108;
 • Constantin Sălăvăstru, „Vasile Pavelcu sau despre deschiderea psihologiei spre filozofie şi logică”, Revista de filozofie, XXXIX, nr. 3, 1992, pp. 217-229.

ARTICOLE ÎN REVISTE DE CULTURĂ

 • Traian Chelariu, „V. Pavelcu: Perspective”, Universul literar, nr. 9, 1944, p. 5;
 • Alexandru Gulei, „Sens şi semnificaţie în opera acad. Vasile Pavelcu”, Dialog, nr. 39-40, 1974, p. 9;
 • Constantin Sălăvăstru, „Academician Vasile Pavelcu la 80 de ani: «… o permanentă căutare a identităţii de sine»”, Dialog, nr. 77-78, 1980, p. 10;
 • „Tribuna studentului” (omagiu adus de redacţie cu prilejul alegerii lui Vasile Pavelcu ca membru al Academiei Române), Dialog, nr. 2-3, 1974, p. 4.