A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V Z

(31 martie 1930, Valea Danului, Argeş – 30 mai 1991, Bucureşti)


articol de Elena Băltuţă

Cercetător în domeniul istoriei filosofiei, de orientare marxistă. A absolvit Liceul Militar din Predeal (1949), iar apoi a urmat cursurile Facultăţilor de filosofie din Bucureşti şi Leningrad (Sankt Petersburg), pe care le-a absolvit în anul 1955. În acelaşi an obţine titlul de doctor în filosofie al Universităţii din Leningrad, cu teza Alienarea religioasă şi emanciparea umană. Începând cu 1955, timp de treizeci şi cinci de ani, a activat în învăţământ, la început în sistemul preuniversitar, mai apoi în sistemul universitar, în cadrul Facultăţii de Filosofie a Universităţii din Bucureşti, unde a susţinut prelegeri şi seminarii de istoria filosofiei antice, medievale şi renascentiste, precum şi cursuri de filosofia religiei.

A.T. a fost profund influenţat de ideologia marxist-leninistă. Prin această grilă de lectură interpretează chiar şi filosofi precum Aristotel, Avicenna, Averroes, ale căror idei le analizează din perspectiva unor termeni ca luptă / poziţie de clasă, teorie sclavagistă etc. Accentul principal al interpretărilor sale este pus fie pe elementele prezente, fie pe posibilele rădăcini ale materialismului dialectic, indiferent dacă domeniul avut în vedere suportă sau nu această grilă de interpretare. Lenin, Marx, Engels sunt reperele sale bibliografice constante. Pe această linie se declară contra oricărei forme de idealism şi respinge, sub pretextul unei lipse de fundament real, teismul. Spre exemplu, vede în creştinismul ortodox o simplă legendă a cărei apariţie a fost făcută posibilă de fondul frământărilor din Imperiul Roman, datorită traiului necorespunzător al sclavilor. De aceea, după el, creştinismul nu constituie decât o piedică în calea progresului (Originile creştinismului).

BIBLIOGRAFIE PRINCIPALĂ

CĂRŢI DE AUTOR

 • Originea creştinismului, Bucureşti, Societatea pentru Răspândirea Ştiinţei şi Culturii, 1962;
 • Cultul sfinţilor, împreună cu Anton Costescu, Bucureşti, Editura ştiinţifică, 1966;
 • Prometeu împotriva lui Zeus (libera cugetare în Grecia şi Roma veche), împreună cu Gh. Vlăduţescu, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1967;
 • Întrebări şi răspunsuri la probleme de educaţie ateistă a tineretului, împreună cu Petru Berar, Florin Georgescu, Paul Popescu-Neveanu, Bucureşti, Editura Politică, 1982.

STUDII ÎN VOLUME COLECTIVE

 •  „Avicenna (Ibn Sinna)”, în Figuri ilustre din Evul Mediu, Bucureşti, Editura Tineretului, 1969, pp. 175-201;„Averroes (Ibn Ruşd”), în Figuri ilustre din Evul Mediu, Bucureşti, Editura Tineretului, 1969, pp. 231-259.

ARTICOLE ÎN PUBLICAŢII ŞTIINŢIFICE

 •  „Principiile periodizării istoriei filozofiei marxist-leniniste”, recenzie la cartea cu acelaşi titlu de Z. M. Protasenkov, Cercetări filozofice, nr. 6, vol. 4, 1957, pp. 189-196;
 • „Un tratat marxist de istoria filozofiei universale”, recenzie la M.A. Dînnik, M.T. Iovciuk, B.M. Kedrov (ed.), Istoria filozofiei, vol. I, Cercetări filozofice, nr. 6, vol. 5, 1958, pp. 136-147;
 • „Ştiinţă şi religie”, Cercetări filozofice, nr. 2, vol. 8, 1961;
 • „Un preţios îndrumar în educaţia ateistă”, Cercetări filozofice, nr. 1, vol. 9, 1962, pp. 225-232.

TRADUCERI

 • M.A. Dînnik, M. T. Iovciuk, B.M. Kedrov (ed.), Istoria filozofiei, traducere de Radu Stoichiţă şi Aurelian Tache, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, vol. I, 1958; vol. II, 1959; vol. III, 1960; vol. IV, 1961; vol. V, 1963;
 • A.A. Petrov, Van Ciun, materialist şi iluminist al Chinei antice, traducere de Madeleine Fortunescu şi Aurelian Tache, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1958;
 • L.L. Vasilev, Hipnoză şi sugestie, traducere din limba rusă de Aurelian Tache, Bucureşti, Editura Tineretului, 1961.

PREFEŢE/POSTFEŢE

 • Cicero Marcus Tullius, Despre îndatoriri, traducere de David Popescu, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1957, pp. 7-34;
 • Dumitru Isac, Aristotel, Bucureşti, Editura Tineretului, 1959, pp. 5-12;
 • Aeschylus, Perşii, traducere de Eusebiu Camilar, Bucureşti, Garamond International, 1962, pp. 5-14;
 • Aeschylus, Teatru, traducere de Aurelian Tache, Bucureşti, Editura Tineretului, 1962, pp. 5-36;
 • Euripides, Troienele, traducere de Dan Botta, Bucureşti, Garamond International, 2002, pp. 5-13;
 • Sophocles, Antigona, traducere de George Fotino, Bucureşti, Garamond International, 2002, pp. 5-13. 

LITERATURĂ SECUNDARĂ

 • ***, Aurelian Tache (Necrolog), Revista de filozofie, vol. 39, nr. 1, ianuarie-februarie, 1992, pp. 105-106.