A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V Z

(17 iunie 1940, satul Lemniu, jud. Sălaj — 12 decembrie 2002, Mănăstirea Nicula)


articol de Ion Pogorilovschi

Antropolog al culturii situat la confluenţa antropologiei creştine cu fenomenul spiritualităţii tradiţionale româneşti. Urmează Filologia la Universităţile din Timişoara şi Cluj, frecventând în paralel cursuri de profil filosofic (D.D. Roşca, Liviu Rusu ş.a.). Desfăşoară o amplă activitate publicistică, îndeosebi în reviste transilvănene, lucrând în redacţiile unora dintre ele. Debutează editorial cu beletristică – lirică de idei şi cu „romane antropologice”, cărţi grav mutilate de cenzura epocii. După schimbarea regimului politic (1989), obţine titlul de doctor în etnologie al Universităţii din Bucureşti, cu o teză intitulată: Mit şi religie în tradiţia românească (1998). Predă antropologie creştină la Universitatea Creştină din Năsăud, antropologie la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu şi, ca profesor asociat, la Universitatea „Vasile Goldiş” din Baia Mare. În 2002, începe colaborarea cu Institutul de Filosofie şi Psihologie al Academii Române şi, tot în acel an devine membru corespondent al Academiei Româno-Americane de Arte şi Ştiinţe.

Preocupările lui V.A. se plasează în descendenţa celor aparţinând lui Lucian Blaga, dar şi în linia trăiristă ilustrată de Nae Ionescu (Filosofia religiei), Mircea Vulcănescu (Dimensiunea românească a existenţei) şi Vasile Băncilă (teoreticianul „cosmismului” şi al „sărbătorescului”, proprii vieţii comunitare şi mentalului ţărănesc). Scrierea teoretică de debut a lui V.A., Constelaţia magicului. O viziune românească asupra misterului existenţial (1994), abordează hermeneutic tradiţia mitico-religioasă a spaţiului românesc şi sud-est european; următoarea scriere, intitulată Creştinismul cosmic – o paradigmă pierdută? (Mit şi ortodoxie în tradiţia românească) (1999) reprezintă o dezvoltare consistentă a conceptului de „creştinism cosmic” propus de Mircea Eliade. Aceste două scrieri urmau să fie cuprinse ca părţi ale unei trilogii ce urma să poarte titlul Chipurile divinităţii. O hermeneutică a modelelor teofanice în spaţiul sud-est european (ortodox). Trilogia a apărut postum, nedefinitivată, cu recuperarea pe cât a fost posibil a părţii  neîncheiate de autor: Ritmurile existenţei în perceperea sacrului. Relaţia om–cosmos– divinitate. Un alt proiect nefinalizat a fost doar fragmentar valorificat post-mortem: un volum preliminar de Istorie a gândirii filosofice româneşti, conceput sub egida Institutului de Filosofie şi Psihologie al Academiei, care urma să trateze despre fondul sapienţial originar al arealului carpatic, lui V.A. revenindu-i redactarea secţiunilor Gândirea arhaică şi Gândirea creştină.

BIBLIOGRAFIE PRINCIPALĂ

CĂRŢI DE AUTOR

 • Constelaţia magicului – o viziune românească asupra misterului existenţial, Năsăud, UCN, 1994.
 • Creştinismul cosmic – o paradigmă pierdută? Mit şi ortodoxie în tradiţia românească, Sibiu, Editura Sæculum, 1999.
 • Chipurile Divinităţii. O hermeneutică a modelelor teofanice în spaţiul sud-est european (ortodox), Baia Mare, Editura Ethnologica, 2006.

STUDII ÎN VOLUME COLECTIVE

 • „Probleme ale constituirii unei «gândiri fondatoare» în spaţiul carpatic”, în Studii de istorie a filosofiei româneşti, coord. Viorel Cernica, ediţie de Mona Mamulea, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2007, pp. 36–55.

ARTICOLE ÎN REVISTE DE CULTURĂ

 • „O demonstraţie necesară” [Edgar Papu, Din clasicii noştri…], Transilvania, VI (LXXXIII), nr. 10, 1977, pp. 36–37.
 • „Folclorul – o noţiune controversată” (II) Transilvania, VI (LXXXIII), nr.12, 1977, pp. 40–41.
 • „Câteva opinii în problema esteticii folclorului” (I), Transilvania, nr. 8, 1979 , p. 49.
 • „Perspectiva estetică asupra folclorului” (II), Transilvania, nr. 9, 1979, p. 43.
 • „Perspectiva estetică asupra folclorului” (III), Transilvania, nr. 12, 1979, pp. 42–43.
 • „Pentru o estetică a artei populare”, Transilvania, nr. 12, 1985, anul XIV, pp. 46; 55.
 • „Reverberaţiile unui concept – mit, istorie şi filosofie în definirea specificului naţional” (I), Transilvania, nr. 2, 1989, pp. 28–30.
 • „Reverberaţiile unui concept – mit, istorie şi filosofie în definirea specificului naţional” (II), Transilvania, nr. 3, 1989, pp. 28–29;
 • „Reverberaţiile unui concept – mit, istorie şi filosofie în definirea specificului naţional” (III), Transilvania, nr. 1, 1990, pp. 42–44.
 • „Cioran: imposibila convertire” (I), 21 Radical, 3, nr. 335, 28 martie 1992, p. 2.
 • „Cioran: imposibila convertire” (II), 21 Radical, 3, nr. 338, 2 apr. 1992, p. 2.
 • „Cioran: imposibila convertire” (III), 21 Radical, 3, nr. 341, 7 apr. 1992, p. 2.
 • „Cioran: imposibila convertire” (IV), 21 Radical, 3, nr. 345, 11 apr. 1992, p. 2.
 • „Cioran: imposibila convertire” (V), 21 Radical, 3, nr. 348, 16 apr. 1992, p. 2.
 • „Cioran: imposibila convertire” (VI), 21 Radical, 3, nr. 350, 18 apr. 1992, p. 2.
 • „Drum deschis spre o exegeză Noica” [despre vol. Noica – între dandysm şi mitul şcolii de Ion Dur], Opinia publică, 4, nr. 175, 25–31 mai 1994, p. 6.
 • „Creştinismul cosmic – o paradigmă pierdută”, Saeculum, I (III), nr. 3–4 (12), 1995, p. 125–138.
 • „Mit şi ortodoxie în tradiţia românească”, Saeculum, II (IV), nr. 1–4 (16), 1996, pp. 128–132.
 • „Substratul cosmologic al Colindelor”, Transilvania, nr. 1, 2001, XXXI (CVII), pp. 17–27.
 • „Antropologie contemporană. Direcţii şi tendinţe” (I), Transilvania, nr. 1, 2000, pp. 63–72;

LITERATURĂ SECUNDARĂ

ARTICOLE ÎN REVISTE DE CULTURĂ

 • Nicolae Constantinescu, [despre Vasile Avram, Constelaţia magicului], Tribuna culturală, 18 iunie 1999, p. 6.
 • Eugène von Itterbeek, „Vasile Avram aşa cum l-am cunoscut”, Transilvania, nr. 1, 2003, p. 98.
 • Eugène von Itterbeek, „Vasile Avram, poetul antropolog”, Transilvania, nr. 12, 2004, p. 11.
 • Mircea Ivănescu, „Cuvânt pentru un prieten”, Transilvania, nr. 12, 2004, p. 10.
 • Ioan Mariş, „In memoriam Vasile Avram”, Transilvania, nr. 1, 2003, p. 95.
 • Ioan Mariş, „Remember Vasile Avram”, Transilvania, nr. 12, 2004, p. 5.
 • G. Nistor, „O viziune românească asupra misterului existenţial”, Opinia publică (Sibiu), anul IV, nr. 207, 4–10 ianuarie 1995, p. 2.
 • Antonie Plămădeală, [despre Vasile Avram, Creştinismul cosmic – o paradigmă pierdută? Mit şi ortodoxie în tradiţia românească], Telegraful Român, anul 147, Sibiu, 15 august şi 1 septembrie, nr. 31–34, 1999, p. 8.
 • Mircea Tomuş, „In memoriam Vasile Avram”, Transilvania, nr. 12, 2002, p. 112.
 • Vasile Vetişanu, [despre Vasile Avram, Constelaţia magicului. O viziune românească asupra misterului existenţial], 21 Radical (Sibiu), nr. 1247, 9 noiembrie 1994, p. 5.