A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V Z

(1810 ? — 13 august 1841)


(articol de Elena Cobianu)

Socialist utopic, preocupat să aplice ideile fourieriste. Fiul lui Diamandi Mehtupciu, fost funcţionar de limba turcă la postelnicie. Urmează Şcoala de cadeţi din München (1828–1830). Îşi continuă studiile la Paris, până în 1834 (în agronomie, economie politică şi socială). Iniţial saint-simonian, trece apoi la fourierism, devenind discipol apropiat al lui Ch. Fourier, cu care rămâne în corespondenţă şi după revenirea în ţară. La Paris, ca propagandist activ al teoriei societare a lui Fourier, publică broşura Aux Amis de la Liberté…, care este o succintă expunere a doctrinei fourieriste. Respectul proprietăţii, asocierea producătorilor, în care munca devenită plăcere valorifică talentul şi capitalul fiecăruia, repartiţia după muncă şi capital, noile relaţii sociale şi de cooperare sunt principalele idei fourieriste pe care le adoptă fără rezerve. După informaţiile lui Gr. Mladenatz, care s-a îngrijit de strângerea în volum a scrierilor lui T.D., amintita broşură este menţionată în Bibliographie des Sozialismus und Kommunismus a lui J. Stammhammer (vol. II, Wien, 1900, p. 21). Este membru al societăţii fourieriste „La Société de civilisation universelle de France”, calitate în care ţine conferinţe (asupra acestora, v. Propagation orale, revista „Le phalanstere”, II, nr. 28, 1833). Revenit în ţară, scrie la Curierul românesc (cinci articole fără titlu, dintre care numai trei semnate, celelalte fiindu-i atribuite) despre sistemul lui Fourier, necesitatea instrucţiei publice, impozite şi comerţ, în ultimele enunţând idei şi propuneri ce vizau modernizarea societăţii româneşti. Organizarea falansterului de la Scăieni (1834–1835) este proiectul cu care numele său este asociat cel mai adesea. Eşecul întreprinderilor lui este expresia eşecului oricărui utopism. Un important document scris rămas de la T.D. este un Memoriu redactat în franceză şi adresat, în 1841, guvernului Moldovei, în care propunea un plan de organizare de „colonii agricole-industriale”, cu ţigani (astfel eliberaţi), cu cerşetori şi alte categorii sociale marginalizate. Fără răspuns de la guvern, fără ecou în presa vremii, acest Memoriu este ultimul document rămas de la T.D.

BIBLIOGRAFIE PRINCIPALĂ

 • Aux Amis de la Liberté, de la Justice et de l’Ordre – Sur un moyen de faire cesser le débat entre ceux qui ont et ceux qui n’ont pas sans prendre à ceux qui ont, Paris, 1833;
 • Mémoire sur un moyen de faire cesser la vie vagabonde et immorale des bohémiens de l’État, Iaşi, 7 mai 1841;
 • Scrieri economice (postum), cu o Introducere şi sub îngrijirea prof. Gr. Mladenatz, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1958; textele cunoscute, inclusiv cele atribuite lui T.D., au fost reeditate de I. Cojocaru şi Z. Ornea, în vol. Falansterul de la Scăieni, Bucureşti, Editura Politică, 1966, pp. 379–415.

LITERATURĂ SECUNDARĂ

CĂRŢI DE AUTOR

 • Nicolae Bălcescu, Question économique de Principautés Danubiannes, în Opere, vol. I, partea a II-a, ed. G. Zane, Bucureşti, Editura Academiei, 1940;
 • Gheorghe Al. Cazan, Istoria filosofiei româneşti, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1984, pp. 91–93;
 • Henry René D’Allemagne, Les saint-simoniens (1827–1837), Paris, Gründ, 1930;
 • Gheorghe Zane, „Corespondenţa T. Diamant – Ch. Fourier”, în G. Zane, Studii, Bucureşti, Editura Eminescu, 1980, pp. 81–94;

ARTICOLE ÎN VOLUME COLECTIVE

 • *** Scrisori ale lui Ion Ghica către Vasile Alecsandri, Bucureşti, Tipografia Academiei Române, 1884, pp. 248–262;
 • *** Analele Academiei Republicii Populare Române, vol. XI, 1961, pp. 293–299;
 • *** Antologia gândirii româneşti. Secolele XV–XIX, colectiv de redacţie: acad. C. I. Gulian, red. resp., S. Ghiţă, N. Gogoneaţă, C. Joja, R. Pantazi, Al. Posescu, Partea I, Bucureşti, Editura Politică, 1967, pp. 217–224;
 • Simona Ştefănescu, „Mehtupciu-Diamandi (Diamant), Teodor”, în Sociologi români. Mică enciclopedie, coord. Şt. Costea, Bucureşti, Editura Expert, 2001, pp. 318–321.

ARTICOLE ÎN PUBLICAŢII ŞTIINŢIFICE

 • Gheorghe Zane, „Le saint-simonisme et le fourierisme en Roumanie”, în Cahiers de L’I.S.E.A., t. IV, No. 10, Octobre, 1970, p. 535;