A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V Z

(date necunoscute)


articol de Lucian Ionel

Preot cu preocupări de filosofie creştină. Tipografia Cozia, aparţinând Episcopiei din Râmnicu-Vâlcea, îi publică, în anul 1933, unica scriere, Filosofia religiei după Maurice Blondel.

V.G. susţine existenţa filosofiei creştine, contrar unor curente după care filosofia şi religia se exclud. Filosofia creştină propune un adevăr şi o cale de ajungere la acest adevăr. Problema supra-naturalului este condiţia însăşi a filosofiei – o idee preluată de V.G. de la Maurice Blondel. V.G. critică tomismul deoarece acesta oferă o metodă intelectualistă de cunoaştere a divinităţii. Identifică în linia augustiniană o cale de cunoaştere a divinităţii prin trăire şi prin experienţa iubirii. Blondel se înscrie în această linie şi, susţine V.G., filosofia sa, ca realism integral, se aproprie de felul de înţelegere a creştinismului ortodox. În adâncul sufletului uman există o chemare supranaturală care duce, prin conştientizarea ei, la Unicul necesar – aceasta este, după V.G., metoda imanenţei propusă de Blondel. Cunoaşterea acestui Unic necesar, ce nu poate fi decât divinitatea creştină, este realizată prin dragoste. Fiecare om posedă această chemare interioară, iar ea nu îşi primeşte răspuns deplin şi justificare decât prin creştinism. Experienţa dragostei revelează că omul nu îşi poate fi suficient sieşi. Trăirea acestei realităţi îl afirmă pe Dumnezeu. Raţiunea nu poate întemeia credinţa creştină, arată V.G., ci este doar martora acestei „cunoaşteri a inimii”. Dumnezeul personal nu se demonstrează, ci se trăieşte odată ce omul sondează în adâncul fiinţei sale. Aşadar, adevărul creştin nu este doar o opţiune de credinţă, ci e ceea ce ar da răspuns unei „chemări interioare” a omului. Trăirea mistică este o unire contemplativă cu divinul, un fel de anticipare a vieţii veşnice. V.G. observă că mistica ortodoxă postulează conaturalitatea între viaţa omenească şi viaţa dumnezeiască.

BIBLIOGRAFIE PRINCIPALĂ

CĂRŢI DE AUTOR

  • Filosofia religiei după Maurice Blondel: aspecte din problema filosofiei creştine în gîndirea contemporană, Râmnicu-Vâlcea, Tipografia Cozia, 1933.