A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V Z

(14 martie 1894, Paris — 6 martie 1969, Paris)


articol de Ana Bazac

Jurist, sociolog şi om politic de provenienţă franceză, pe numele său real Gaston Joseph Boeuve. Urmează Facultatea de Drept la Sorbonne (licenţa, în iulie 1927). Se stabileşte în România în 1911. Intră în mişcarea socialistă din România în 1916, luând numele de Ş.V. în 1919. Îl însoţeşte ani de zile pe Nicolae Titulescu în misiunile acestuia. Alături de L. Pătrăşcanu, reprezintă România la încheierea Tratatului de Pace de la Paris. Părăseşte România în octombrie 1947. Până la sfârşitul vieţii, ia atitudine împotriva politicii comuniste din România, pledând, în acelaşi timp, pentru ideile social-democraţiei.

În lucrările sale – care tratează despre tipurile de evoluţie modernă a ţărilor, mai ales a celor slab dezvoltate, ca România, şi despre problema generală a posibilităţii trecerii la socialism – preia conceptele marxiste de  „formaţiune social-economică”, „progres”, „clase sociale”, „ideologie”. Validitatea acestora, consideră Ş.V., trebuie însă demonstrată prin analiza condiţiilor concrete ale epocilor şi ţărilor, ca şi prin depăşirea unor scheme simpliste. În acest sens, ideile principale pe care le susţine sunt: existenţa căilor diferite de dezvoltare a ţărilor dependente economic faţă de modelul occidental, specificul birocraţiei oligarhice în România, natura U.R.S.S. de capitalism de stat, imposibilitatea socializării în afara existenţei factorilor culturali şi etici, aşadar nelegitimitatea istorică a schimbării raporturilor de putere după 1945 în Europa de Est. Este vorba, astfel, mai degrabă despre un substrat de filosofie socială la Ş.V., decât despre o construcţie filosofică propriu-zisă. Acest substrat a stat şi la baza analizelor politologice asupra conceptelor şi mecanismelor de putere, democraţie, război, raporturi de forţe, revoluţie, stat, strategii politice opuse, decolonizare.

BIBLIOGRAFIE PRINCIPALĂ

CĂRŢI DE AUTOR

 • Marxism oligarhic: contribuţie la problema desvoltării capitaliste a României, Bucureşti, I. Brănişteanu, 1926;
 • Criza şi tactica social-democraţiei, Bucureşti, Comitetul Regional al Partidului Social Democrat din Vechiul Regat, 1932;
 • Evoluţia democraţiei, Bucureşti, Editura Partidului Social-Democrat, 1945;
 • Sociologie. Manual unic pentru clasa a VIII-a a şcolilor secundare (în colaborare cu H.H. Stahl), ediţia I, 1945, ediţia a II-a, 1946;Socialism si civilizaţie, Conferinţă rostită la Fundaţia „Regele Carol I”, în ziua de 2 februarie 1946 în cadrul ciclului Socialismul şi Cultura organizat de Gruparea Socialistă de Artă şi Cultură, Bucureşti, Editura Partidului Social-Democrat, 1947;Introducere în sociologie (în colaborare cu H.H. Stahl), Bucureşti, Editura Partidului Social-Democrat, 1947;La socialisation, préf. de Bracke (A. M. Desrousseaux), Paris, PUF, 1950;
 • La morale et le socialisme, Gand, Les  Éditions Flamme, 1953;
 • Dacă toţi tinerii din lume şi-ar da mâna. Sfaturi pentru UTM-işti la festivalul de la Viena, Salzburg, Graphia, 1953;
 • Contributions à l’histoire de la social-démocratie roumaine, Paris, Sociétés européennes, 1990; traducere în limba română: Contribuţii la istoria social-democraţiei româneşti, ediţie de Paul H. Stahl, Bucureşti, apărută sub egida Fundaţiei „Constantin-Titel Petrescu”, 2004;
 • Nici război, nici bolşevism, Texte scrise între anii 1948 şi 1954 şi reunite, Text francez originar îngrijit de Paul H. Stahl, versiune românească îngrijită de Ion Apostol şi Paul H. Stahl, traducere de Grigore Nicolau, Paris, f.e., 2007.

ARTICOLE  ÎN PUBLICAŢII ŞTIINŢIFICE

 • „Reforma agrară din Georgia”, Arhiva pentru ştiinţă şi reformă socială, an III, nr. 2–3, 1921, pp. 265–299;
 • „Probleme internaţionale”, Revista Fundaţiilor Regale, XII/2, octombrie 1945, pp. 395–400;
 • „L’unité d’action en Roumanie et ses enseignements”, La Revue Socialiste, nr. 24, 25, 26, Paris, janvier–février–mars, 1949, pp. 101–125;
 • „La politique américaine est-elle impérialiste?”, La Revue Socialiste, nr. 35, Paris, mars 1950, pp. 194–204;
 • „Observations sur le Manuel d’économie politique du Parti communiste russe”, La Revue Socialiste, nr. 92, Paris, décembre 1955; nr. 93, janvier 1956,  pp. 65–79;
 • „Scission et réunification du mouvement ouvrier”, La Revue Socialiste, nr. 170–171, Paris, Février–Mars 1964, pp. 160–170;
 • „Les communistes et la guerre”, Paris, La Revue Socialiste, nr. 170–171, Paris, Février–Mars 1964, pp. 201–209;
 • „La première Internationale et les sectes”, La Revue Socialiste, nr. 178, Paris, décembre 1964, pp. 467–474;
 • „L’Union Soviétique est-elle un capitalisme d’État?”, La Revue Socialiste, nr. 187, Paris, novembre 1965, pp. 394–416;
 • „Planification et socialisation”, La Revue Socialiste, nr. 201, Paris, mars 1967, pp. 192–226;
 • „La naissance du bolchévisme”, La Revue Socialiste, nr. 207, Paris, novembre 1967, pp. 452–461.

ARTICOLE  ÎN VOLUME COLECTIVE

 • „Socialismul marxist şi evoluţia socială”, în Doctrinele partidelor politice, Bucureşti, Bucureşti, Cultura Naţională şi Institutul Social Român, 1923. Conferinţa a fost republicată în Bucureşti, Editura Partidului Social-Democrat, 1945; volumul a fost reeditat, sub îngrijirea lui Petre Dan, Bucureşti, Editura Garamond, f.a. (studiul lui Ş. V. la pp. 166–197);
 • „Western Socialist Thought and Eastern Europe”, Socialist Alternative for Eastern Europe. A series of studies, Socialist Union of Central Eastern Europe, 1954;
 • „Aspects sociaux de la décolonisation”, En partant du capital (préparé et présenté par Victor Fay), Paris, Anthropos, 1968, pp. 297–333.

ARTICOLE  ÎN REVISTE DE CULTURĂ

 • „C. Dobrogeanu-Gherea”, Viaţa socialistă, anul I, nr. 1, noiembrie 1920, 5 p.;
 • „Consideraţiuni tactice. O răspântie a luptei sindicale din România”, Viaţa socialistă, anul I, nr. 2, decembrie 1920, 7 p.;
 • „Consiliul miniştrilor de externe”, Revista Fundaţiilor regale, serie nouă nr. 3, 15 septembrie–30 septembrie 1945, pp. 652–656;
 • „O încercare istorică nereuşită. Istoria României vol. I”, Fiinţă Românească, nr. 2, Paris, 1964, 20 p.;
 • „Vârtejul (fragment de roman)”, Fiinţă Românească, nr. 7, Paris, 1968, 14 p.;

TRADUCERI

 • Emilie Vandervelde, Socialismul şi agricultura, Bucureşti, 1922;
 • Karl Kautsky; Dela democraţie la robia de stat: răspuns lui Trotzki, Bucureşti, Cultura Naţională, 1922 (şi prefaţa);
 • Anton Pannekoek,  Marxism si darwinism, Bucureşti, Cercul de Editura Socialistă, Biblioteca socialistă nr. 60,
 • Hermann Gorter, Materialismul istoric, Bucureşti, Cercul de Editura Socialistă, Biblioteca socialistă nr. 64;
 • Gustav Eckstein, Marxismul în practică, traducere şi studiu introductiv, Bucureşti, Editura Marxistă, 1932.

INTRODUCERI

 • Democraţia şi disciplina de partid (ediţia I – Bucureşti, Editura Marxistă, 1932), ediţia a II-a, Bucureşti,  Editura Socialistă, 1946;
 • Karl Kautsky, Doctrina economică a lui Karl Marx, traducere de Maria Voinea, Bucureşti, Editura Partidului Social-Democrat, 1945;
 • C. Dobrogeanu-Gherea, Socialismul în ţările înapoiate, Bucureşti, Editura Partidului Social-Democrat, 1945.

LITERATURĂ SECUNDARĂ

CĂRŢI DE AUTOR

 • Ilie Bădescu (coordonator), Dan Dungaciu, Radu Baltasiu, Istoria sociologiei, Bucureşti, Editura Eminescu, 1996, pp. 23, 24;
 • Henri H. Stahl, Gânditori si curente de istorie sociala romaneasca, cap. X, „Gânditori romani dintre cele doua războaie mondiale”,  Bucureşti, Editura Universităţii Bucureşti, 2001;

ARTICOLE  ÎN PUBLICAŢII  ŞTIINŢIFICE

 • Serge Brindaux, „La morale et le socialisme” (recenzie la cartea lui Şerban Voinea La morale et…), La revue socialiste, no. 96, janvier 1956, pp. 435–438;
 • Darius Le Corre, „Oui, l’U.R.S.S. est un capitalisme d’État. Observations sur l’étude de Serban Voinea concernant la société soviétique”, La revue socialiste, no. 181, mars 1965, pp. 293–308;
 • Henri H. Stahl, „Théories de C. Dobrogeanu Gherea sur les lois de la penetration du capitalisme dans les „pays retardataires”, Review A journal of the Fernand Braudel Center for the Study of Economies, Historical Systems ans Civilisations, vol. II, nr. 1, 1978, pp. 101–111;
 • Daniel Chirot, „A Romanian Prelude to Contemporary Debates about Development”, Review A journal of the Fernand Braudel Center for the Study of Economies, Historical Systems ans Civilisations, vol. II, nr.1, 1978, pp.  111–123;
 • Alexandru Staiculescu, „Marxism, revoluţie şi stat”, Sfera politicii, nr. 118, 2005.