A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V Z

(21 octombrie 1898, Copşa Mică, Sibiu – 26 octombrie 1983, Sibiu)


articol de Elena Băltuţă

Teolog cu preocupări filosofice. În 1917 absolvă Liceul din Dumbrăveni, după care se înscrie la cursurile Institutului teologic din Sibiu. Studiază aici trei ani, apoi îşi continuă studiile în Germania, la Berlin şi Leipzig, unde urmează şi cursuri de filosofie (1922-1924). Întors în ţară, îşi susţine teza de doctorat cu titlul Evanghelia în şcoală. Psihologia contemporană  şi învăţământul religios (1935), după care intră în învăţământ, fiind pe rând profesor suplinitor şi apoi titular la Academia teologică Andreiană din Sibiu, unde susţine prelegeri de catehetică, filosofie şi pedagogie.

Volumele cu caracter filosofic sunt: Idei de filosofie religioasă la Vladimir Solovieff, Elemente de filosofie creştină, Filosofia antică pedagogică despre Hristos. Din aceeaşi categorie face parte şi traducerea Istoriei filosofiei de Otto Siebert, căreia îi adaugă un capitol despre filosofia modernă. În această secţiune tratează despre fenomenologie, existenţialism, filosofie religioasă, filosofie românească, estetică, logică şi etică. De asemenea, domenii ca psihologia, psihiatria, sociologia sunt înţelese şi ele ca aparţinând sferei de interes a filosofiei. Dată fiind formaţia sa teologică, N.T. se apleacă în principal către zona de dialog dintre teologie şi filosofie. Dintre filosofii români, ideile lui Ion Petrovici apar cel mai des citate în articolele şi volumele sale, dar îi ia în discuţie şi pe Dimitrie Cantemir, Heliade Rădulescu, B.P. Haşdeu. După N.T., lipsa unor scrieri serioase de filosofie este un simptom specific stadiului social în care se afla România timpului său. N.T. consideră că filosofia românească trebuie să se alinieze standardelor celei occidentale, un mijloc fiind buna cunoaştere a ultimelor dispute filosofice. Pentru N.T., filosofia rămâne subordonată teologiei, numind-o „sora mai mică” a acesteia.

BIBLIOGRAFIE PRINCIPALĂ

CĂRŢI DE AUTOR

 • Tâlcuirea Sfintei Liturghii, Sibiu, Editura Tiparul Tipografiei Arhidiecezane, 1931
 • Tâlcuirea  Sfintelor Taine, Sibiu, Editura Tiparul Tipografiei Arhidiecezane, 1932
 • Evanghelia în şcoală.  Psihologia contemporană  şi învăţământul religios, Sibiu, Editura Tiparul Tipografiei Arhidiecezane, 1935
 • Idei de filosofie religioasă la Vladimir Solovieff, Sibiu, Editura Tiparul Tipografiei Arhidiecezane, 1936

STUDII ÎN VOLUME COLECTIVE

 • Nicolae Neaga, Nicolae Terchila, Ştefan Lupşa, Biserica si problemele vremii: conferinţele publice ale facultăţii Teologice „Andreiane” din Sibiu, Sibiu, Editura Dacia Traiana, 1947

ARTICOLE ÎN PUBLICAŢII ŞTIINŢIFICE

 • „Educaţia creştinească”, Anuarul Academiei teologice „Andreiane”, nr. 13, 1937-1938, pp. 48-64
 • „Elemente de filosofie creştină” , Revista de teologie, an. XXVIII, 1938, nr. 5, pp. 203-207; nr. 6, pp. 235 – 240, nr. 9, pp. 393 – 396; an. XXIX, 1939, nr.2- 3, pp. 80 – 87; nr. 4, pp. 170 – 173 şi nr. 6, pp. 240 – 247
 • „Factorii învăţământului religios”, Anuarul XIII al Academiei teologice „Andreiane” din Sibiu, nr. 12, 1936-1937, pp. 5-31
 • „Filosofia antică pedagogică spre  Hristos”, Revista de teologie, an.  XXXVII, 1947, nr. 1-2, pp. 31 -41; nr. 3-4, pp. 132- 138; nr. 5-6, pp. 219-225; nr. 7- 10, pp. 329 – 331; nr.11-12, pp. 411 -419.
 • „Herbart şi herbartienii Români din Ardeal”, Anuarul Academiei teologice „Andreiane”, nr. 16, 1940-1941, pp. 5-59
 • „Încercări de pedagogie religioasă”, Anuarul Academiei teologice „Andreiane”, nr. 4, 1927-1928, pp. 3-30
 • „Profesorul Ioan Popescu. O sută de ani de la naşterea lui”, Anuarul Academiei teologice „Andreiane”, nr. 8, 1931-1932, p. 550

TRADUCERI

 • Istoria filosofiei. Tradusă după Dr. Otto Siebert, Revizuită şi întregită, Sibiu, Editura Tiparul Tipografiei Arhidiecezane, 1943

LITERATURĂ SECUNDARĂ

 • Mircea Păcurariu, Dicţionarul teologilor români, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 1996