A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V Z
Ra Ro Ru

(10 februarie 1900, Crăgueşti, Mehedinţi — 1 mai 1967, Freising, Germania)


articol de Dragoş Popescu

Scriitor, ziarist, teolog ortodox cu preocupări de filosofie creştină. G. R. a urmat Seminarul Teologic din Râmnicu-Vâlcea, a făcut apoi studii teologice la Facultatea de Teologie din Bucureşti. A urmat şi  Facultatea de Litere şi Filosofie, făcând parte din cercul lui Nae Ionescu, de care s-a simţit toată viaţa strâns legat. Colaborator şi apoi redactor la ziarul Cuvântul (1924 – decembrie 1933; 1938; octombrie 1940 – ianuarie 1941), precum şi la alte ziare şi reviste din perioada interbelică. Co-fondator al revistei Predania, revistă de critică teologică. G. R. este autorul a peste o mie de articole de presă. A fost un simpatizant al Mişcării Legionare, fără să facă parte din aceasta. Refugiat în Germania din 1941, a fost închis în lagărul de la Büchenwald, până în 1944. În exil, după sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial, G. R. şi-a continuat activitatea publicistică, editând revistele Îndreptar şi Cuvântul în exil, apărute în Germania de Vest. De asemenea, a tradus, îngrijit şi publicat scrieri bisericeşti (Rânduiala creştinească – carte de rugăciuni, Apostolul, Evanghelia) şi a făcut parte din asociaţii ale emigraţiei româneşti.

În perioada interbelică, G. R. s-a remarcat ca un polemist redutabil, exprimându-şi poziţia în chestiuni precum cea a datei sărbătoririi Paştelui (1929). Alături de Sandu Tudor şi Mircea Vulcănescu a analizat cu această ocazie problema infailibilităţii Bisericii şi a failibilităţii sinodale. Mircea Eliade consideră că studiile teologice ale lui G. R. strălucesc prin rigoarea gândirii, perfecţia construcţiei şi claritatea expunerii. El numeşte, printre realizările principale ale lui G. R., contribuţiile din Predania, articolele din Îndreptar, precum şi un studiu despre ecumenicitate apărut în Cuvântul în exil. Concepţia despre ecumenicitate a lui G. R. are la bază acceptarea de către toate Bisericile aflate în dialog a celor şapte taine. Bisericile care nu îndeplinesc această condiţie sunt „pseudo-creştinisme”.

BIBLIOGRAFIE PRINCIPALĂ

CĂRŢI DE AUTOR

 • Gravura în lemn la Mânăstirea Neamţul (album cu 60 de planşe afară din text), Bucureşti, Editura Fundaţia Regală pentru Literatură şi Artă, 1940;
 • Christentum und Moralische Aufrüstung (20 Jahre seit Entstehung der Bewegung von Caux. 20 Jahre seit Corneliu Codreanu’s Ermordung), Freising,  Kurios, f.a. [1959]
 • Omenia şi „frumuseţea cea dintâi”, cu un cuvânt înainte de Mircea Eliade, Freising, Editura Cuvântul, [1962?];
 • Despre fiinţa şi existenţa Mişcării Legionare a lui Corneliu Codreanu, Freising, Editura Cuvântul, 1965;
 • In Terra Aliena, Freising, Editura Cuvântul, [1966?];
 • Mişcarea Legionară şi Biserica, Roma, Editura Armatolii, 1973;
 • Mişcarea legionară şi Biserica. Omenia şi frumuseţea cea dintâi, cu o prefaţă de Constantin Papanace, Bucureşti, Samizdat, [2004?].

ARTICOLE ÎN PUBLICAŢII ŞTIINŢIFICE

 • „Die rumänische Orthodoxie”, Ostkirchliche Studien, Bd. 2, Nov. 1953, Heft 3, pp. 161–198;
 • „«Ökumenizität» aus der Sicht rumänischen Orthodoxie”, Ostkirchliche Studien, 7 Bd., 1958), Heft 4, pp. 267–284.

ARTICOLE ÎN REVISTE DE CULTURĂ

 • „Din corespondenţa Cuvântului în exil”, Jurnalul literar, v. 12, ian–feb, nr. 1–4, 2001, p. 2;
 • „Libertatea – centrul de gravitate al gândului nostru”, Jurnalul literar, v. 12, ian–feb, nr. 1–4, 2001, p. 12 (publicat iniţial în Fapta, Madrid, nr. 4–6, august 1956);
 • „Polemica”, Jurnalul literar, v. 12, ian–feb, nr. 1–4, 2001, p. 12 (publicat iniţial în Cuvântul în exil, nr. 37–39, iunie–august 1965);
 • „Nae Ionescu – metafizicianul”, Jurnalul literar, v. 12, ian–feb, nr. 1–4, 2001, p. 13;
 • „Orgoliul şi iertarea creştină”, Jurnalul literar, v. 12, ian–feb, nr. 1–4, 2001, p. 13;
 • „Ecumenicitate”, Jurnalul literar, v. 12, mar–apr–mai, nr. 5–10, 2001, p. 10–11;
 • „Sărbătoarea cunoaşterii”, Jurnalul literar, v. 18, nov–dec, nr. 21–24, 2007, p. 21 (publicat iniţial în Ţara. Tribuna românilor liberi, Roma, an. I, nr. 8–9, nov–dec 1949, p. 1).

EDITĂRI

 • Autobiografia Stareţului Paisie (ediţia a V-a, în slavoneşte şi româneşte) scrisă de Platon Schimonahul, 1836. Reeditare în limba română, cu litere latine şi în grai îndreptat de Gheorghe Racoveanu, Râmnicu Vâlcea, 1935;
 • Convorbiri. Culegere de articole şi eseuri de Nae Ionescu, selecţionate sub îngrijirea lui Mircea Eliade şi George Racoveanu, Freising, Editura Cuvântul, 1951.

LITERATURĂ SECUNDARĂ

CĂRŢI DE AUTOR

 • Mircea Eliade, „George Racoveanu: Omenia şi «frumuseţea cea dintâi»”, în Mircea Eliade, Împotriva deznădejdii, Publicistica exilului, ediţie îngrijită de Mircea Handoca cu o prefaţă de Monica Spiridon, Bucureşti, Editura Humanitas, 1992 (Cuvânt înainte la cartea cu acelaşi nume a lui G.R.);
 • Mircea Eliade, „La moartea lui George Racoveanu”, în Mircea Eliade, Împotriva deznădejdii, Publicistica exilului, ediţie îngrijită de Mircea Handoca cu o prefaţă de Monica Spiridon, Bucureşti, Editura Humanitas, 1992 (publicat pentru prima dată în Revista scriitorilor români, 1967).

ARTICOLE ÎN VOLUME COLECTIVE

 • Nicolae Hristu, Octavian Daniel, Alexandru Mircea, „Gheorghe Racoveanu”, în Intelectualii şi Mişcarea Legionară, Bucureşti,, Editura Fundaţiei Culturale „Buna Vestire”, 2000, pp. 244–245.

ARTICOLE ÎN REVISTE DE CULTURĂ

 • Iulian Nistea, „George Racoveanu (1900–1967)”, Buletinul Bisericii Ortodoxe Române „Sfinţii Arhangheli Mihail, Gavriil şi Rafail” din Paris, Anul XLIV, nr. 23, iunie 2007.
 • Iulian Nistea, „George Racoveanu şi ecumenismul”, Tabor (revistă de cultură şi spiritualitate românească), Anul I, Nr. 4, Iulie 2007.