A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V Z

(4 februarie 1906, Constanţa — 30 octombrie 1994, Bucureşti)


articol de Adrian Niţă

Economist american de origine română, preocupat de teme ce ţin de filosofia ştiinţei şi epistemologie. Consideraţiile filosofice ale lui N.G.-R. pornesc de la legea entropiei, considerată a fi legea ce exprimă cel mai bine specificitatea economicului. Economia ca ştiinţă, departe de a fi mecanicistă, nu poate oferi predicţii exacte cu privire la modul de desfăşurare a proceselor economice. Ca unitate principală a cunoaşterii, ştiinţa teoretică este considerată un organism viu ce ia naştere dintr-o structură amorfă (ştiinţa taxonomică), tot aşa cum viaţa a apărut din materia nevie. Alte caracteristici ale ştiinţei teoretice: este constituită din cunoştinţe ordonate logic; este o sursă continuă de repetiţii experimentale; este un organism în căutare de cunoştinţe noi. Reevaluarea statutului epistemologic al economiei ca ştiinţă se bazează pe distincţia dintre aritmomorf şi dialectic. Noţiunile aritmomorfe (precum ,,pătrat”, ,,catetă” etc.) sunt discrete, adică au limite precis conturate, sunt invariante şi respectă legea noncontradicţiei. În schimb, noţiunile dialectice (precum ,,democraţie”) nu au limite precise, îşi schimbă semnificaţia în contexte diferite şi se supun numai parţial legii noncontradicţiei. Consideraţiile epistemologice prin care se reconsideră statutul filosofic al economiei se întemeiază pe consideraţii metateoretice. Astfel, sunt abordate noţiuni precum: realitatea, existenţa, identitatea, timpul ş. a. De exemplu, timpul este abordat în contextul oferit de termodinamică: timpul este ireversibil, având o direcţie bine definită, şi este continuu; nu poate fi reconstruit din continuul aritmetic al momentelor, pentru că este mai mult decât simpla însumare a părţilor sale temporale; timpul are ca moment durata, iar aceasta nu este o structură fixă, cu margini bine conturate.

BIBLIOGRAFIE PRINCIPALĂ

CĂRŢI DE AUTOR 

  • The Entropy Law and the Economic Process, Harvard University Press, 1971;
  • Energy and economic myths. Institutional and analytical economic essays, New York, Pergamon, 1976;
  • La decroissance, Lausanne, Editions Pierre-Marcel Favre, 1979;
  • Opere complete, 5 volume, Bucureşti, Expert, 1996;
  • Bioeconomia, Torino, Bollati Boringhieri, 2004;

LITERATURĂ SECUNDARĂ

  • K. Mayumi, J. Gowdy (eds.), Bioeconomics and Sustainability. Essays in Honor of Nicholas Georgescu-Roegen, Cheltenham, Edward Elgar, 1999;
  • K. Mayumi, The Origins of Ecological Economics: The Bioeconomics of Georgescu-Roegen, London, Routledge, 2001;
  • Stefano Zamagni, Georgescu-Roegen. I fondamenti della teoria del consumatore, Bologna, Etas, 1979.