A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V Z

(decembrie 1911, Bucureşti — ?)


articol de Ana Bazac

Jurist constituţionalist, cercetător în domeniul istoriei filosofiei şi sociologiei politice. Bacalaureat al liceului „Mihai Viteazul” din Bucureşti, licenţiat în filosofie şi litere la Universitatea din Bucureşti, doctor în drept la Paris (1935), doctor în filosofie şi litere la Universitatea din Bucureşti (1945). Asistent la catedrele de Drept public şi Economie politică ale Facultăţii de Drept de la Institutul de drept comparat din Paris (1935–1944?). Propus pentru Bursa Rockefeller în 1938 de profesorii francezi. A emigrat în Franţa, stabilindu-se la Paris.

Ca istoric al filosofiei, a scris o monografie de proporţii, în trei volume, dedicată lui Malebranche, principala problemă tratată fiind modul în care autorul abordat a conciliat, în gândirea sa, raţiunea cu credinţa (cartezianismul cu catolicismul), într-o perioadă în care scolastica le considera divergente. Lucrarea consacră un spaţiu generos vieţii şi personalităţii lui Malebranche, corelând aspecte ale filosofiei acestuia cu concepţia sa ştiinţifică, literară şi estetică. Identifică  izvoarele gândirii lui Malebranche în scrierile lui Platon, Aristotel, Sfântul Augustin, Descartes şi Pascal, precum şi în diferite doctrine teologice. A.T.-T. este interesat, totodată, de disputele autorului tratat cu filosofii, teologii şi oamenii de ştiinţă ai timpului (printre care Leibniz, Bossuet, Fénelon ş.a.) cu scopul de a explica modelul cultural al acelei epoci de apogeu şi declin al  absolutismului.

Un alt autor căruia A.T-T. i-a consacrat un amplu spaţiu exegetic este Descartes, cu aplecare, îndeosebi, asupra eticii, considerată esenţială în contextul operei acestuia. În acest sens, reconstituie structura moralei carteziene, tratând despre rolul conştiinţei în evaluarea raportului dintre interesul individual şi cel colectiv, ca şi despre „conformismul social şi politic” al lui Descartes, în care cultul libertăţii este corelat cu respectul faţă de autoritate.

Din cursul de filosofie predat la „clasele speciale”, care urma să fie dezvoltat în trei volume (cuprinzând istoria, problemele şi disciplinele filosofiei) publică doar prima fasciculă (Elemente de filosofie), ce conţine, în afară de enumerarea succintă a conceptelor principale din gândirea orientală, doar bibliografia generală a filosofiei greceşti şi o discuţie despre milesieni.

BIBLIOGRAFIE PRINCIPALĂ

CĂRŢI DE AUTOR

 • L’organisation économique et sociale du IIIe Reich, Paris, Sirey, 1935.
 • Les influences étrangères sur le droit constitutionnel roumain, Paris, Sirey, Bibliothèque d’Histoire Politique et Constitutionnelle, Bucureşti, Cugetarea, 1946.
 • Malebranche, Tom I, Religio quaerens philosophiam (Omul şi gândirea sa, Izvoare – antecedente, Bibliografie malebranchiană), Bucureşti, Cugetarea – Georgescu Delafras, 1946.
 • Malebranche, Tom II, Căutarea adevărului (Polemicile), Bucureşti, Cugetarea – Georgescu Delafras, Tipo I. C. Văcărescu, 1947.
 • Malebranche, Tom III, Armonia dintre credinţă şi raţiune (Oratorianul şi contemporanii săi. Influenţe malebranchiene), Bucureşti, Tipografia I. C. Văcărescu, 1947.
 • Les actes constitutionnels en Roumanie de 1938 à 1944, Bucureşti, Cugetarea, 1947.
 • Elemente de filosofie. Gândirea orientală veche. Filosofia elină până la Heraclit, Fascicula I, Bucureşti, Colecţia filosofică „Cugetarea”, 1947.
 • Etica lui Descartes, Bucureşti, Tipografia I. C. Văcărescu, 1947.
 • Memorii de titluri şi lucrări, Bucureşti, s.a. [1947].

ARTICOLE ÎN PUBLICAŢII ŞTIINŢIFICE

 • „Recenzie la cartea lui Léon Brunschvicg, «Descartes»”,  Revista de filosofie, 2, aprilie–iunie 1937, pp. 195–205.
 • „Recenzie la cartea lui Louis de Broglie, «Matière et lumière»”, Revista de filosofie, 2, aprilie–iunie 1937, pp. 236–242.
 • „Recenzie la cartea lui Pierre Mesnard, «Essai sur la morale de Descartes»”, Revista de filosofie, 1, 1938, pp. 57–61.
 •  „Recenzie la cartea lui Henri Gouhier, «Essai sur Descartes»”, Revista de filosofie, 3, iulie–septembrie 1938, pp 281–289.
 • „Recenzie la cartea lui Charles Bouglé, «Les maîtres de la philosophie universitaire en France»”, Revista de filosofie, 3, iulie–septembrie 1938, pp. 294–303.
 • „Recenzie la cartea lui Pierre Mesnard, «L’essor de la philosophie politique au XVI-e siècle”, Revista de filosofie, 4, octombrie–decembrie, 1937, pp. 397–405.
 • „Etica lui Descartes”, Revista de filosofie, 4, octombrie–decembrie, 1937, pp. 425–455.
 • „Recenzie la cartea lui J. Carré, Consistance de Voltaire en philosophie”, Revista de filosofie, 1, ianuarie–martie 1939, pp. 88–90.
 • „La technique et la spirtuel”, Études philosophiques, 22, Avril–Juin 1967, pp. 310–316.

COMUNICĂRI LA CONGRESE ŞTIINŢIFICE

 • Essai sur la voie de l’homme (entre la pensée et l’action), XII Congresso Internazionale di Filosofia, Venezia, 12–18 settembre 1958.
 • lnstant  et  éternité  du  système  le  plus large, Congreso Internacional de Filosofia en comemoración de Séneca en el XIX centanario de su muerte, Córdoba, España, 7 al 12 de septiembre de 1965, Actas del  Congreso   Internacional  de  Filosofía   en  conmemoración   de  Séneca,  en  el
  X I X  centenario  de  su  muerte. III. Comunicaciones
  .  Madrid,  1967, pp. 237–238.

LITERATURĂ SECUNDARĂ

CAPITOLE ŞI REFERINŢE ÎN CĂRŢI DE AUTOR

 • Mihail Radu Solcan, Freedom, Minds, and Institutions, Bucureşti, Bucharest University Press, 2003, pp. 201–202, n. 31.

STUDII ÎN VOLUME COLECTIVE

 • Mircea-Dan Bocşan, „L’œuvre de codification – enjeu de la modernisation du droit roumain”, în Modernisierung durch Transfer im 19. und frühen 20. Jahrhundert (coord. T. Giaro), Frankfurt am Main, Vittorio Klosterman, 2006 pp. 33–46.