A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V Z

(28 aprilie 1938, comuna Butoieşti, judeţul Mehedinţi – 7 martie 2002, Timişoara)


articol de Ioan Buş

Istoric al filosofiei. Urmează studiile universitare în cadrul Facultăţii de Filozofie din Bucureşti începând cu anul 1955. În 1976 îşi susţine teza de doctorat cu titlul „Filosofia culturii la L. Blaga” în cadrul aceleiaşi facultăţi. Lucrarea rămâne nepublicată. Anul 1960 îl aduce la Universitatea de Vest din Timişoara, în urma repartiţiei din acea vreme. Aici este întâi angajat ca preparator, apoi ca asistent, lector, conferenţiar şi în cele din urmă (anul 2000) ca profesor universitar. În 1990 scrie Memoriul ce pune bazele specializării Filozofie în cadrul Facultăţii de Litere Universităţii de Vest din Timişoara. V.C. este titularul cursului de Istoria filosofiei. Până în 1990 este membru al consiliului redacţional al revistei Uniunii Scriitorilor, „Orizont”, iar începând cu acelaşi an este redactor şef al „Analelor Universităţii de Vest” –  seria  Filozofie. Este membru fondator al Societăţii Kant din România şi preşedintele filialei din Timişoara. Membru al Societăţii Blaga încă de la înfiinţare.

Între domeniile faţă de care V.C. a manifestat un interes constant se numără filosofia culturii şi istoria filosofiei, în special opera lui Immanuel Kant. A fost preocupat atât de încadrarea culturală a sistemului kantian, cât şi de semnificaţiile perene ale acestuia. Viziunea sa asupra filosofiei şi istoriei acesteia presupune interesul faţă de unitate şi sistematizare, atât în prezentarea ideilor altor gânditori cât şi în expunerea ideilor proprii. Istoria filosofiei este privită dintr-o dublă perspectivă: cronologic şi tematic (logic). Presupoziţia logică este „unitatea” gândirii raţionale, de unde rezultă şi atenţia sporită acordată filosofiei kantiene. Alături de preferinţa pentru unitate, V.C. manifestă, în demersurile sale ştiinţifice o grijă deosebită pentru detaliu şi acurateţea informaţiei. Cursurile sale de istoria filosofiei se remarcă prin claritate şi un stil pedagogic impecabil. În plus faţă de abordarea cronologică, în abordarea tematică a filosofiei, V.C. pune accentul pe interpretările de profunzime ale diferitelor texte. Concepţia sa asupra  filozofiei include atât o componentă cognitivă, cât şi una valorizatoare, ambele integrate în meditaţia raportului omului cu lumea. Rezultă de aici două tipuri de filozofie: unul constructiv (reprezentat de metafizica tradiţională) şi altul critic (iniţiat de Immanuel Kant).

Una din contribuţiile importante la exegeza kantiană se găseşte în studiul „Presuppozitions of Kant’s Transcendental Deduction of Categories” (1999), unde V.C. interpretează „paragraful cezurii”. În prima parte a acestui studiu, se argumentează necesitatea categoriilor pentru cunoaşterea obiectivă, iar în a doua parte se argumentează că diversul intuitiv este apt pentru o asemenea unificare. Ambele perspective sunt însă puse în raport de complementaritate, nu de contradicţie.

Filosofia şi istoria ei (1996) este o lucrare ce prezintă istoria filosofiei din perspectivă tematică. Volumul include studii asupra perioadei moderne, precedate de un capitol de metafilosofie. Urmează teme din filosofia lui Spinoza, Rousseau, Kant, Wittgenstein şi Searle. Finalul acestui volum, precum şi cartea Immanuel Kant. O introducere în filosofia critică (1999) sunt dedicate filosofiei kantiene critice. Autorul se  raportează la postmodernism printr-o „reîntoarcere la Kant”, pe care consideră un reper la care să ne oprim, ci alături de care trebuie să înaintăm. Aşadar, modernitatea nu poate fi depăşită decât prin asimilarea rezultatelor modernităţii.

Lucrarea Istoria filosofiei. Perioada veche, medie şi modernă (2002) expune cronologic istoria filosofiei. Acest volum a fost publicat postum şi a fost urmat de o ediţie revizuită căreia i s-a mai adăugat volumul Kant şi idealismul german (2006).

BIBLIOGRAFIE PRINCIPALĂ

CĂRŢI DE AUTOR

 • Filosofia şi istoria ei, Timişoara, Editura de Vest, 1996, 195 p.
 • Immannuel Kant. O introducere în filosofia critică, Timişoara, Editura de Vest, 1999, 167 p.
 • Istoria filosofiei. Filosofie veche, medie şi modernă, Timişoara, Editura Universităţii de Vest, 2002 (postum).
 • Istoria filosofiei vol. I Filosofie veche, medie şi modernă, 456 p., vol. II Kant şi Idealismul german,192 p.,  Timişoara, Editura Brumar, 2006 (postum)

CURSURI UNIVERSITARE

 • Introducere în istoria filosofiei,  Timişoara, Tipografia Universităţii din Timişoara, 1982, 232 p.
 • Immannuel Kant. Curs special, Timişoara, Tipografia Universităţii de Vest, 1996, 161 p.

STUDII PUBLICATE ÎN VOLUME COLECTIVE

 • „Probleme de teoria şi metodologia istoriei filosofiei”, in Existenţă, cunoaştere, valoare, Editura Didactică şi Pedagogică, 1970, p. 20-32
 • „Problema categoriilor în filosofia lui Blaga”, in Studii de filosofie, vol. I, Timişoara, 1971, p. 63-74
 • „Semnificaţia antropologică a culturii în filosofia lui Blaga”, in Studii de filosofie, vol. II, Timişoara, 1975, p.77-92
 • „Filosofia culturii la Blaga” (rezumatul tezei de doctorat), Bucureşti, 1976, 25 p.
 • „Lucian Blaga şi drumul său în filosofie”, prefaţă la vol. Lucian Blaga, Încercări filosofice, Editura Facla, Timişoara, 1977, p. 5-28
 • „Lucian Blaga şi morfologia spengleriană a culturii”, în vol. Lucian Blaga – cunoaştere şi creaţie, Cartea Românească, Bucureşti, 1987, p. 357-379
 • „L’apparence transcendentale” în vol. Kant and the Transcendental Problem. International Symposion, Faculty of Philosophy, Bucharest, 1991, p. 28-41
 • „Metoda la Spinoza”, prefaţă la Spinoza, Tratat despre îndreptarea intelectului, Editura de Vest, Timişoara, 1992, p. 5-26
 • „Limbaj şi intenţionalitate”, în vol. Studia. Philosophia, Historia, Philologia, vol. I, Tipografia Universităţii de Vest din Timişoara, 1992, p. 5-20.

STUDII PUBLICATE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE

 • „Kant, critic al idealismului – I”, Analele Universităţii din Timişoara, Seria Ştiinţe Sociale, nr.1, 1976, p. 11-14
 • „Kant, critic al idealismului –II”, Analele Universităţii din Timişoara, Seria Ştiinţe Sociale, nr. 1-2, 1977, p. 5-8
 • „Critica raţiunii pure-200 de ani de la apariţie”, Analele Universităţii din Timişoara, Ştiinţe Sociale vol. VI, 1981, p. 11-20
 • „Cu privire la respingerea kantiană a idealismului”, Revista de filosofie, nr.4, 1981, p. 462-467
 • „Valenţe dialectice ale concepţiei contractualiste a lui J.-J.Rousseau”, Analele Universităţii din Timişoara, Ştiinţe Sociale şi Economice, vol. 2, 1983, p. 9-17
 • „Funcţia critică a filosofiei în gândirea tânărului Marx”, Analele Universităţii din Timişoara, Ştiinţe Sociale şi Economice, vol. 3, 1984, p.1-7
 • „Conceptul de aparenţă transcedentală la Kant”, Analele Universităţii din Timişoara, Ştiinţe Sociale şi Economice, vol. 4, 1985, p. 11-20
 • „Sinn und Bedeutung bei Kant”, Revue Roumaine des Sciences Sociales, Série de Philosophie et Logique, tome 29, nos. 3-4, 1985, p. 301-307
 • „Cu  privire la interpretarea ontologică a apriorismului”, partea I, Analele Universităţii din Timişoara, Ştiinţe Sociale şi Economice, vol. 6, 1987, p. 1-6
 • „Cu privire la interpretarea ontologică a apriorismului”, partea II, Analele Universităţii din Timişoara, Filosofie şi Ştiinţe Socio-Umane, vol. I-II, 1989-1990, p. 7-15
 • „Cu privire la interpretarea ontologică a apriorismului”, partea III, Analele Universităţii din Timişoara, Filosofie şi Ştiinţe Socio-Umane, vol. III, 1991, p. 3-9
 • „Cu privire la statutul teoretic al filosofiei moderne a limbajului”, în Revista de filosofie, nr.1, 1989, p. 40-49
 • „Textul filosofic – punct de plecare în istoria filosofiei”, Forum. Revista universitarilor din România, nr. 10, 1990, p. 73-81
 • „Finalitatea fără scop”, Revista de filosofie, nr. 3-4, 1992, p. 177-181
 • „L’idée de la transcendance dans la philosophie de Lucian Blaga”, în Analele Universităţii de Vest din Timişoara, Seria Filosofie, vol. VI, 1995, p. 5-10
 • „Concepts purs et intuitions chez Kant”, Analele Universităţii de Vest din Timişoara, Seria Filosofie, Vol. VIII, 1996, p. 21-30
 • „Presuppozitions of Kant’s Transcendental Deduction of Categories”, Analele Universităţii de Vest din Timişoara, vol. XI, 1999, p. 25-36

COORDONĂRI DE REVISTE ŞI VOLUME COLECTIVE

 •  Studii de filosofie, vol. I, Timişoara, 1971 (membru în colegiul de redacţie)
 • Studii de filosofie, vol. II, Timişoara, 1975 (membru în colegiul de redacţie)
 • Orizont, (membru în colegiul de redacţie între anii 1985-1990)
 • Analele Universităţii de Vest din Timişoara, Seria Filosofie, (redactor şef din 1990 şi până în prezent)
 • Bicentenarul Criticii facultăţii de judecare. Studii. Tipografia Universităţii din Timişoara, 1991 (coordonare, prefaţă şi un articol)

ARTICOLE DE FILOSOFIE ŞI RECENZII PUBLICATE ÎN REVISTE DE CULTURĂ (LISTĂ SELECTIVĂ)

 • „Prometeismul filosofiei”, Orizont, nr.8 (223), 22 iunie 1972
 • „100 de ani de la moartea lui L. Feuerbach”, Orizont, nr.8 (223), 22 iunie 1972
 • „Semnificaţia istorică a criticismului kantian”, Orizont, nr.17 (321), 25 aprilie 1972
 • „O influentă orientare spiritualistă-neotomismul”, Orizont, nr. 36 (340), 6 septembrie 1974
 • „Descartes – erou al raţiunii”, Orizont, nr.8 (364), 21 februarie 1975
 • „Platon, Opere vol. I”, Orizont, nr. 12 (368), 21 martie 1975
 • „Lucian Blaga. Periodizarea activităţii filosofice”, Orizont, nr. 16 (387), 1 august 1975
 • „Libertate şi responsabilitate”, Orizont, nr.16 (371), 1975
 • „Filosofie şi acţiune”, Orizont, nr. 51 (634), 1984
 • „Teoria formelor culturii la P.P.Negulescu”, Orizont, nr. 16 (1000), 18 aprilie 1986
 • „O exegeză unitară”, Orizont, nr. 35, 29 august 1986
 • „Ontologie şi praxis”, Orizont, nr. 31 (1066), 31 iulie 1987

COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE (LISTĂ SELECTIVĂ)

 • „Conceptul de valoare în filosofie”, Sesiunea ştiinţifică a Universităţii din Timişoara, 1966;
 • „Problema stilului culturii în filosofia lui Blaga”, Sesiunea ştiinţifică a Universităţii din Timişoara, 1970;
 • „Dimitrie Cantemir şi aristotelismul”, Sesiunea ştiinţifică dedicată tricentenarului naşterii lui D.Cantemir, Timişoara, 1973;
 • „Cu privire la primul volum al tratatului de Istoria filosofiei româneşti. Probleme metodologice”, Universitatea din Timişoara, 1973;
 • „Preliminarii la o lectură ontologică a primului Discurs al lui J.-J.Rousseau”, Sesiunea ştiinţifică comemorativă a Facultăţii de Filologie-Istorie, Timişoara, 1976;
 • „Metoda istorico-genetică în ‘Discurs asupra inegalităţii’ al lui J.-J. Rousseau”, Sesiunea ştiinţifică a Universităţii din Timişoara, 1978;
 • „Lucian Blaga şi concepţia despre cultură a lui O. Spengler”, Sesiunea ştiinţifică a Universităţii din Timişoara, 1970;
 • „Problema alienării umane în Discurs asupra ştiinţelor şi artelor al lui J.-J. Rousseau” Sesiunea ştiinţifică a Universităţii din Timişoara, 1980;
 • „Apriorismul în dezbaterile filosofice actuale”, Sesiunea ştiinţifică festivă a Facultăţii de Filologie, Timişoara 1981;
 • „Dialectică şi politică în gândirea lui J.-J. Rousseau”, Sesiunea ştiinţifică a Univesităţii din Timişoara, 1982;
 • „Dialectica interiorităţii umane în scrierile autobiografice ale lui J.-J. Rousseau”, Sesiunea ştiinţifică a Universităţii din Timişoara, 1983;
 • „Teoria kantiană a sintezei a priori în dezbaterile filosofice actuale”, Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Institutului Politehnic “Traian Vuia”, Timişoara, 1983;
 • „Cu privire la stadiul actual al cercetării filosofiei lui Blaga”, Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Institutului Politehnic “Traian Vuia”, Timişoara, 1985;
 • „L. Wittgenstein şi originile filosofiei moderne a limbajului”, Sesiunea ştiinţifică anuală a Centrului de Ştiinţe Sociale, Timişoara, 1987;
 • „Teoria intenţionalităţii la J.L.Searle”, Sesiunea ştiinţifică anuală a Centrului de Ştiinţe Sociale, Timişoara, 1988;
 • „Conceptul de câmp stilistic la L. Blaga”, Sesiunea ştiinţifică a Societăţii Lucian Blaga, Cluj, 1992;
 • „Le déduction kantienne B des categories”, Simpozionul internaţional ‘Etre et Logos’, Timişoara, 1996;
 • „Presupoziţii ale deducţiei transcedentale kantiene a categoriilor”, Sesiunea ştiinţifică ‘Zilele academice timişorene’, Timişoara, 1999;
 • „Noi puncte de vedere asupra deducţiei metfizice kantiene a categoriilor”, Sesiunea ştiinţifică ‘Zilele academice timişorene’, Timişoara, 2001.