A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V Z

(n. 17 decembrie 1905, Fălticeni – m. 14 iulie 1984, Fălticeni)


articol de Gim Grecu

Hermeneut al formelor simbolice de orientare hermetică, adept al lui Réné Guenon. Absolvă Facultatea de Drept din Bucureşti în 1929 şi lucrează ca jurisconsult. Caută obţinerea unei iniţieri spirituale şi din 1934 începe o corespondenţă cu Réné Guenon. În 1935 ajunge la muntele Athos, pe urmele isihasmului, iar în 1936, sfătuit de Réné Guenon, merge în Elveţia pentru a primi o iniţiere alawită (o variantă esoterică a islamismului), maestrul său spiritual devenind Frithjof Schuon. În 1948 înfiinţează la Bucureşti un grup iniţiatic, iar în 1958 un cerc de studii şi meditaţii.

Sub aspectul creaţiei sale, prima apariţie notabilă este publicarea unui studiu, „La Dacie Hyperboréene”, în revista Études Traditionnelles, între 1936-1937, sub pseudonimul Géticus. Cele mai multe dintre scrierile sale rămân în manuscris, fiind publicate abia după 1989. Ideatic, hermeneutica sa se desfăşoară pe coordonate istorico-mitice, cu izvoare din tradiţiile spirituale orientale. Zonele de aplicare ale hermeneuticii sale simbolice sunt constituite din istoria şi folclorul naţional, creaţiile literare (Ion Creangă, Mateiu Caragiale), tendinţa principală fiind de a le circumscrie unei istorii mitice şi hermetice universale. Pentru V.L., folclorul (basme, legende) şi unele creaţii literare (gândirea mitică) sunt alese ca vehicule de exprimare la scară largă a unor adevăruri de adâncime. Sursa acestora o constituie anumite organizaţii iniţiatice care le încredinţează memoriei populare. Conţinutul acestor adevăruri surprinde o structură simbolică şi metafizică a lumii, ce subsumează diferitele religii şi are origine transcendentă. Unele dintre lucrările lui V.L. (Mitul sfâşiat, Monarhul ascuns, Jurnal alchimic) cercetează în manieră doctă structurile simbolice şi modalităţile de acces la adevărurile pe care acestea le poartă. Importantă pentru V.L., cum o arată şi viaţa sa, este implicarea personală în aceste cercetări, care devin adevăruri vitale şi ghidează depăşirea sinelui către transcendent.

BIBLIOGRAFIE PRINCIPALĂ

CĂRŢI DE AUTOR

 • Al patrulea hagialîc, Bucureşti, Ed. Cartea Românească, 1981; ediţia a II-a, Bucureşti, Ed. Rosmarin, 1996.
 • La Dacie Hyperboréene, Puiseaux, Ed. Pardès, 1987; ed. a II-a, Puiseaux, Ed. Pardès, 2003.
 • Creangă şi Creanga de Aur, Bucureşti, Ed. Cartea Românească, 1989; ediţia a II-a integrală, Bucureşti, Ed. Rosmarin, 1996.
 • Monarhul ascuns, Iaşi, Ed. Institutul European, 1992; ediţia a II-a, Iaşi, Ed. Institutul European, 1999.
 • Incantaţia sîngelui, Iaşi, Ed. Institutul European, 1993; ediţia a II-a, Iaşi, Ed. Institutul European, 1999.
 • Mitul sfîşiat, Iaşi, Ed. Institutul European, 1993; ediţia a II-a, Iaşi, Ed. Institutul European, 1999.
 • Interpretarea esoterică a unor basme şi balade populare româneşti, Bucureşti, Ed. Cartea Românească, 1994; ediţia a II-a, Bucureşti, Ed. Cartea Românească, 2000.
 • Jurnal Alchimic, Iaşi, Ed. Institutul European, 1994; ediţia a II-a, Iaşi, Ed. Institutul European, 1999.
 • Steaua fără nume, Bucureşti, Ed. Rosmarin, 1994.
 • Dacia hiperboreană, Bucureşti, Ed. Rosmarin, 1994; ediţia a II-a, Bucureşti, Ed. Rosmarin, 1996.
 • Scrisori crepusculare, Bucureşti, Ed. Rosmarin, 1995.
 • O icoană creştină pe Columna Traiana, Bucureşti, Ed. Cartea Românească, 1996.
 • Însemnări iniţiatice, Bucureşti, Ed. Rosmarin, 1997.
 • Meditaţii, simboluri, rituri, Bucureşti, Ed. Rosmarin, 1997.

ARTICOLE ÎN REVISTE DE CULTURĂ

 • „Ivan Turbincă. Interpretare inedită”, Revista de istorie şi teorie literară, vol. 37, 38, nr. 3-4; 1-3, 1989; 1990, pp. 51-57.
 • „Magnus opus”, Adevărul literar şi artistic, vo. 14, nr. 776, 12 iulie 2005, pp. 8-9.
 • „Mitul nu este invenţie, nici convenţie omenească”, Adevărul literar şi artistic, vol. 14, nr. 776, 12 iulie 2005, p. 15.

LITERATURĂ SECUNDARĂ

CĂRŢI DE AUTOR

 • Roxana Cristian, Vasile Lovinescu şi funcţiunea tradiţională, Bucureşti, Ed. Rosmarin, 1998.
 • Florin Mihăiescu, Cultură şi simbol, Bucureşti, Ed. Arhetip, 2005.
 • Florin Mihăiescu, Treptele cunoaşterii iniţiatice la Vasile Lovinescu, Bucureşti Ed. Arhetip, 2003.
 • Claudio Mutti, Penele Arhanghelului, Bucureşti, Ed. Anastasia, 1997.
 • Dan Stanca, Contemplatorul solitar, Iaşi, Institutul European, 1997.

ARTICOLE ÎN PUBLICAŢII ŞTIINŢIFICE:

 • Petru Bejan, „Notes sur l’hermeneutique de Vasile Lovinescu”, Analele ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi. Filosofie, vol. 43-44, 1997-1998, pp. 61-64.

ARTICOLE ÎN REVISTE DE CULTURĂ

 • ***, „Bio-Bibliografie”, Adevărul literar şi artistic, vol. 14, nr. 776, 12 iulie 2005, p. 8.
 • Laura Bisoc, „Expansiunea pe orizontală”, Caiete critice, vol. 1, nr. 3, martie 1990, pp. 63-64.
 • Nazaria Buga, „Dacia Hiperboreeană: O viziune integratoare asupra lumii”, Viaţa românească, vol. 100, nr. 12, decembrie 2005, pp. 67-69.
 • Irina Chirilă, „Vasile Lovinescu – anatomia piciorului de plai şi a gurii de rai”, Convorbiri literare, vol. 131, nr. 2, februarie 1998, p. 22.
 • Vasile Constantinescu, „Străfulgeraţi de priviri feline”, România literară, vol. 25, nr. 27, iunie 1992, p. 10.
 • Roxana Cristian, „Vasile Lovinescu. Ispirescu şi Cosiţa de aur”, Manuscriptum, vol. 23, nr. 1-4, 1992, pp. 209-213.
 • Codrin Liviu Cuţitaru, „Despre ocultări mai vechi şi mai noi”, Cronica, vol. 27, nr. 15, 1-15 august 1992, p. 8.
 • Maria Genescu, „Ivan Turbincă: o interpretare ezoterică”, România literară, vol. 26, nr. 8, 25 februarie 1993, p. 8.
 • Maria Genescu, „Vocaţia uimirii”, România literară, vol. 26, nr. 42, 27 octombrie 1993, p. 6.
 • Mihai Georgia, „Înspre înţelepciunea tradiţională a umanităţii”, Steaua, vol. 41, nr. 1, ianuarie 1990, p.43.
 • Ioan Holban, „Creangă după Creangă”, Cronica, vol. 25, nr. 3, 19 ianuarie 1990, p. 4.
 • Florin Manolescu, “Simbologie”, Luceafărul, nr. 5, 3 februarie 1993, p. 5.
 • Luiza Marinescu, „Labirintul «Crailor»”, Literatorul, nr. 48-49, 29 noiembrie 1996, p. 4.
 • Friedrich Michael, „Sensul esoteric al tradiţiei”, Convorbiri literare, vol. 131, nr. 2, februarie 1998, p. 22.
 • Dan Perşa, „Guenonism şi postmodernitate”, Ateneu, vol. 43, nr. 9, septembrie 2006, p. 22.
 • Eugen Simion, „Simbolologul Vasile Lovinescu”, Caiete critice, vol. 5, nr. 9-11, septembrie-noiembrie 1994, pp. 13-92.
 • Simona Şora, „Logica lui hop-deoparte”, România literară, vol. 26, nr. 17, mai 1993, p. 9.
 • Dan Stanca, „Vasile Lovinescu sau Evanghelia melancoliei”, Luceafărul, nr. 45, 5 decembrie 1990, pp. 8-9.
 • Dan Stanca, „Sacrificiu şi anamneză”, Viaţa românească, vol. 89, nr. 3-4, martie-aprilie 1994, pp. 134-137.
 • Dan Stanca, „Ciubăr şi Graal”, Contemporanul-ideea europeană, vol. 3, nr. 37, 11 septembrie 1992, p. 4.
 • Marius Vasileanu, „Islamul profund”, Adevărul literar şi artistic, vol. 15, nr. 811, 25 martie 2006, p. 1.