A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V Z

(n. 13 iunie 1941, Cadavineşti, judeţul Galaţi – m. 31 mai 1993, Iaşi)


articol de Sergiu Sava

Filosof de orientare marxistă. Obţine în 1982 titlul de doctor în psihologie, cu o teză despre problema autorităţii, coordonată de Vasile Pavelcu (la Universitatea „Al.I. Cuza” din Iaşi). A ocupat postul de conferenţiar la universitatea ieşeană, unde a susţinut cursuri de materialism istoric.

Singura carte publicată de G.B.Autoritate şi prestigiu – reprezintă o interpretare marxistă a psihologiei sociale, la care se adaugă elemente de praxiologie, antropologie culturală, semiologie şi axiologie. Tema principală a cercetării, cea a autorităţii, este concepută ca fenomen psihosocial de relaţie şi va fi urmărită atât sub aspectul relaţiilor sociale directe, cât şi dintr-o perspectivă axiologică, vizat fiind domeniul imaginarului. În felul acesta, omul, membru al unei comunităţi, va fi văzut nu doar prin prisma structurilor economice care organizează viaţa socială, ci deopotrivă prin prisma structurilor simbolice, a mentalităţii care îl traversează. Urmând o asemenea perspectivă, G.B. încearcă o analiză pragmatică a fenomenului autorităţii, una care să dea seama de posibilităţile optimizării raporturilor sociale. Metoda pusă în slujba unei astfel de cercetări este cea a dialecticii istorice, gânditorul care îl influenţează cel mai mult pe G.B. fiind, pe lângă Marx, Georg Lukács.

Alături de Autoritate şi prestigiu, trebuie menţionate Prelegerile de materialism istoric, unde G.B., raportându-se şi la gânditori precum Althusser sau Gramsci, urmăreşte datele fundamentale ale concepţiei marxiste asupra istoriei, precum şi aplicabilitatea acesteia în gândirea raporturilor  sociale.

Studiile publicate de G.B., cu preponderenţă în Analele ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza” şi în revista Dialog, tratează, pe lângă tema autorităţii, care se dovedeşte a fi o preocupare constantă a filosofului, despre structura şi rolul ştiinţelor sociale, despre responsabilitate în contextul social şi despre filosofia practică, toate acestea fiind abordate prin grila filosofiei de origine marxistă.

BIBLIOGRAFIE PRINCIPALĂ

CĂRŢI DE AUTOR

 •  Prelegeri de materialism istoric (curs litografiat), Centrul de multiplicare al Universităţii “Al.I. Cuza”, Iaşi, 1972;
 • Autoritate şi prestigiu. Eseu de antropologie psihosocială, Iaşi, Editura Junimea, 1985;

STUDII ÎN VOLUME COLECTIVE

 • „Rol-status şi personalitate”, Sociologia în acţiune, vol. I, Centrul de sociologie al Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 1972, pp. 117-133;
 • „Autoritatea în psihologia socială”, Sociologia în acţiune, vol. II, Centrul de sociologie al Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 1973, pp. 130-144;

ARTICOLE ÎN PUBLICAŢII ŞTIINŢIFICE

 • „Cu privire la raportul dintre materialismul istoric şi ştiinţele sociale, ale omului şi ale culturii”, Analele ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, sect. III b, tom. XIX, 1973, pp. 1-6;
 • „Relaţia teleologică: Geneza trebuie-lui şi autorităţii”, Analele ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, sect. III b, tom. XXVIII, 1982, pp. 77-85;
 • „Paradigmele autorităţii”, Analele ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, sect. III b, tom. XXX, 1984, pp. 16-20;

ARTICOLE ÎN REVISTE DE CULTURĂ

 • „Persoanele privilegiate în raportul de influenţă în grup”, Dialog, nr. 53, 1976, p. 7;
 • „Universitas rediviva”, Dialog, nr. 109, 1985, pp. 4-5;
 • „Dinamica socio-culturală şi concepţia omului total”, Dialog, nr. 110, 1985, p. 1; nr. 111, 1986, p. 4;
 • „Necesitate şi creativitate istorică (I)”, Dialog, nr. 118, 1987, p. 1;
 • „Necesitate şi creativitate istorică (II)”, Dialog, nr. 124-125, 1988, p. 1;

LITERATURĂ SECUNDARĂ

ARTICOLE ÎN PUBLICAŢII ŞTIINŢIFICE

 • Mihai Baciu, „Gheorghe Bourceanu”, Analele ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, sect. III b, tom. XXXIX, 1993, pp. 252-254;
 • Ioan Paliştan, „Gheorghe Bourceanu – un gânditor solitar”, Analele ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, sect. III b, tom. XLIX, 2002, pp. 371-379;

ARTICOLE ÎN REVISTE DE CULTURĂ

 • Paul Balahur, „Gheorghe Bourceanu” (interviu), Dialog, nr. 39-40, 1974, p. 4;
 • Florin Cântec, „Avatarurile autorităţii”, Dialog, nr. 107-108, 1985, p. 14.